Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2019/2020

powrót

Podsumowanie projektu "Jesienny spacer po Bydgoszczy"

W październiku pacjenci Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego przebywający na oddziałach: Neurologii, Kardiologii, Reumatologii i Dziennego Ośrodka Rehabilitacji uczestniczyli w zajęciach wynikających z projektu edukacyjnego na temat „Jesienny spacer po Bydgoszczy”.
Wszystkie działania wynikające z jego założeń, miały na celu niwelowanie skutków choroby spowodowanych pobytem w szpitalu, a także poszerzanie wiedzy pacjentów na temat historii Bydgoszczy i jej mieszkańców oraz miejsc ważnych przyrodniczo, kulturowo i architektonicznie.
Podczas różnorodnych zajęć plastyczno- tematycznych uczniowie uczestniczyli w konkursach, quizach i zabawach, które miały zachęcić ich do aktywnego zwiedzania miasta po okresie hospitalizacji, a piękna, jesienna sceneria niewątpliwie inspirowała do działań poznawczych i estetycznych.
Ciekawym doświadczeniem dla dzieci było spotkanie z panem Tomaszem Izajaszem – Kustoszem Muzeum Kanału Bydgoskiego, który w bardzo interesujący sposób opowiadał o roli Brdy w życiu miasta. W ramach projektu zorganizowany został także szkolny konkurs plastyczny, a wykonane w ramach niego prace ukazujące jesienne piękno miasta, zaprezentowane zostały na dwóch wystawach pokonkursowych. Pierwsza w Muzeum Kanału Bydgoskiego, a druga w gmachu Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej.
Mamy nadzieją, że zrealizowany przez nas projekt edukacyjny okazał się dla uczniów interesujący i skutecznie zachęcił ich do aktywnego spędzania czasu wolnego w mieście Bydgoszczy.
Organizatorzy:
M.Górska
J Michalak
M.Stamm- Bossak
M.Pawlak