Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego pt. Sprawne ręce zrobią więcej

Kilkuletnie doświadczenie pedagogiczne zdobyte podczas pracy z dziećmi przewlekle chorymi w Klinice Onkologii i Hematologii pozwoliło nam poznać liczne problemy oraz potrzeby dzieci i młodzieży objętych hospitalizacją. Często uczniowie - mimo bolesnych zmagań z chorobą - zaskakiwali nas swoją chęcią oraz zaangażowaniem w twórczość artystyczną. Nasi podopieczni podświadomie poszukiwali form, które pomogłyby rozładować negatywne emocje związane z pobytem w szpitalu, zapomnieć o cierpieniu i troskach dnia codziennego. Rodzina, która sprawuje opiekę nad dzieckiem mimowolnie włącza się do licznych działań plastycznych i zajęć manualnych.
Powyższe obserwacje zainspirowały nas do opracowania i zrealizowania projektu edukacyjnego pt. Sprawne ręce zrobią więcej, którego uczestnikami były dzieci wraz z rodzicami. Zajęcia nasze obejmowały cykliczne spotkania - raz w miesiącu - w okresie od października 2018 r. do maja 2019 r., a ich tematyka oparta była na kalendarzu pór roku, świąt i polskich tradycji ludowych. Udało nam się zrealizować następujące tematy: „Kujawy bliskie naszemu sercu”, „Polskie ABC”, Wkrótce Święta”, „ „Portret kompozytora – Stanisław Moniuszko”, „Czas radości i zabawy”, „Nasza Marzanna”, „Polska Wielkanoc”, „Barwy Ojczyzny. Dzień Mamy”. Podczas projektu wykorzystywano podstawowe techniki plastyczne, takie jak: wycinanka, wydzieranka, wyklejanka, malowanie i rysowanie różnego rodzaju kredkami, ale także kolaż, haft matematyczny oraz orgiami.
Oprócz działalności plastycznej zajęcia urozmaicane były także wspólnym śpiewem, grą na instrumentach i elementami teatralnymi, które tworzyły bardziej rodzinną i serdeczną atmosferę.
Cele i zadania zostały w pełni zrealizowane, dzieci i rodzice wykazały duże zaangażowanie . Utwierdza nas to w przekonaniu, że przeprowadzone zajęcia w ramach projektu bardzo sprawdziły się na Oddziale Onkologii.
Duża frekwencja wynikająca z potrzeb terapeutycznych uczestników oraz obserwacja rozwoju twórczych zainteresowań jest dla nas inspiracją do kontynuacji tego typu projektów.

Organizatorzy: Honorata Glaza-Gulgowska i Ewa Konarska-Koźlak.