Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Sprawozdanie z realizacji projektu „Ojczyzna bliska dziecku” w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

W mijającym roku szkolnym dzieci i młodzież Szpitala Dziecięcego uczestniczyły w różnego typu zajęciach przebiegających pod hasłem „Ojczyzna bliska dziecku”. Do udziału w nich zaproszono dzieci na zajęciach wychowawczych i dydaktycznych, przedszkolnych oraz szkolnych. W założeniu, tematyka owego przedsięwzięcia obejmowała problematykę własnej rodziny, przedszkola i szkoły czyli tzw. Małej Ojczyzny oraz miasta, regionu i Polski.
Celem projektu było uświadomienie wychowankom, iż każdy członek społeczeństwa posiada własną, bezpieczną Ojczyznę, którą jest rodzina, ale również tę szerzej pojętą – Polskę.
Przez niemal cały rok szkolny za pomocą różnorodnych metod i form pracy poruszano tematy społeczne, związane z historią, tradycją, kulturą, geografią i przyrodą Polski.
Ich efektem był min konkurs plastyczny „Zawody naszych rodziców”, imprezy wynikające z kalendarza tj. andrzejki, Święto Niepodległości, Wigilia, zabawa karnawałowa, Święto Rodziny. Autorów projektu wsparli również w działaniach goście.
Odbyło się spotkanie z przedstawicielkami Dziecięcej Akademii Czytania Bajek z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, które zabrały dzieci w wirtualny spacer po Bydgoszczy oraz świat legend z nią związanych.
Kilkukrotnie naszych wychowanków odwiedzili harcerze z zastępu „Iphakethe”. W ramach akcji „Wyjdź w świat, zobacz, pomyśl pomóż –czyli działaj” przygotowali min. dla dzieci zajęcia o tematyce patriotycznej, a Pan Karol Majcherczak z 54 Bydgoskiej Drużyny Wędrowniczej „Ludzie Lasu” przedstawił historię harcerstwa w Polsce, strukturę organizacji harcerskich oraz zapoznał słuchaczy z obrzędowością harcerską.
Zaangażowanie dzieci na różnego typu zajęciach pokazało, iż tematyka projektu jest zawsze aktualna i bliska, bez względu na wiek.

Organizatorzy: D. Chmiel, B. Deptuła, M. Pawlak, D. Sarnowska