Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Sprawozdanie z projektu pt „Opowiem Ci bajkę”.

Projekt pt „Opowiem Ci bajkę” adresowany został dla uczniów Kliniki Psychiatrii Stacjonarnej z klas IV, V, VI, VII, VIII oraz III gimnazjum. Realizowany był w miesiącach luty, marzec, kwiecień 2019 roku. Projekt powstał w oparciu o doświadczenia edukacyjne nauczycieli języka polskiego oraz nauczycieli pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.
Głównym celem projektu było odreagowanie napięć związanych z pobytem w szpitalu, a także popularyzowanie czytelnictwa. Zwracano również uwagę na funkcję terapeutyczną, kształtowanie własnej wyobraźni oraz wspólną integrację.

W ramach projektu podjęto analizę utworów takich jak:
- „Inny niż wszyscy” Pera Nillsona,
- „Proszę mnie przytulić” Przemysława Wechterowicza i Emilii Dziubak,
- „Nie trzeba słów” Armando Quintero i Marco Soma,
-„Zielony Nikt i Ktoś” Małgorzaty Strzałkowskiej,
-„Poczta” Stefana Themersona.

Podczas omawiania tematyki utworów, zwrócono uwagę na ważną rolę więzi rodzinnych, tolerancję w stosunku do „inności” ludzi, potrzeby bliskości, siły przytulenia, wartości przyjaźni i różnych sposobów porozumiewania się. Uczniowie słuchali treści książek, dyskutowali na temat przedstawianych treści oraz wykonywali prace plastyczne. Podsumowaniem są własnoręcznie wykonane prace plastyczne, które zaprezentowane zostaną na wystawie zorganizowanej na stacjonarnym oddziale psychiatrycznym.