Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

PROJEKT EDUKACYJNY Kartka nie tylko okolicznościowa

Wstęp

Zwyczaj wysyłania kartek na różne okazje towarzyszy ludziom od dziesiątek lat. Niestety w dobie Internetu często rezygnujemy z tej tradycji i klasyczna kartka przegrywa z jej nowoczesną wersją elektroniczną. Ręczne wykonywanie kartek to dobry sposób na rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów, doskonalenie ich umiejętności manualnych, a także pobudzanie wyobraźni i pomysłowości. Na każdym etapie edukacyjnym dziecko ma naturalną potrzebę tworzenia, a papier i różnorodne materiały zdobnicze są bardzo wdzięczne do tworzenia wypowiedzi plastycznych. Nawet najmniejszy, z pozoru nic nieznaczący skrawek, może okazać się wielką inspiracją do działania, a twórcze spędzanie wolnego czasu, sprzyja rozwojowi każdego człowieka. Fakt tworzenia angażuje nie tylko zmysły i wyobraźnię, ale przede wszystkim usprawnia grafomotorycznie, rozwija osobowość i przygotowuje dziecko do nauki w szkole.
Projekt ”Kartka nie tylko okolicznościowa” – to także przypomnienie historii powstania kartki, nadanie każdej ręcznie wykonanej kartce wartości emocjonalnych oraz stwarzanie sytuacji dających uczniom zadowolenie oraz poczucie bycia potrzebnym i przydatnym w różnych grupach społecznych.

CELE PROJEKTU
Cele ogólne:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Poszerzenie wiedzy uczniów na temat historii powstania kartki okolicznościowej oraz wskazywanie okazji i sytuacji, w których można ją kulturalnie wręczyć .
• Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa,
wzajemnej pomocy i zaufania.
• Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:
• Dziecko aktywnie żyje z chorobą, uczestniczy w zabawach plastycznych dostosowanych do jego możliwości wysiłkowych i zdrowotnych.
• W kilku zdaniach streszcza historię stworzenia pierwszej kartki okolicznościowej.
• Wymienia okazje do wręczenia kartki z życzeniami, gratulacjami, podziękowaniami.
• Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne łączy różnorodne materiały zdobnicze i techniki plastyczne.
• Samodzielnie redaguje życzenia, podziękowania, gratulacje.
• Wymienia i stosuje symbole związane z obchodami: Święta Niepodległości, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, Wielkanocy, Świąt Bożego Narodzenia, Walentynek, Dnia Kobiet.

Czas trwania i zasięg projektu.
Projekt na temat „Kartka nie tylko okolicznościowa” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii, Oddziale Pediatrii Reumatologii i Hematologii oraz w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej. Realizacja założeń planowana jest w terminie od
09 września 2018 r. – do 30 kwietnia 2018 r.
Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego
i kształcenia ogólnego.
Sposoby realizacji.

• zajęcia edukacyjno - wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

TREŚCI EDUKACYJNE I ZAMIERZONE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

1. Treści :
a) Poznanie historii bohaterów Powstania Warszawskiego.
b) Poznanie życia i działalności Ireny Sendlerowej.
Umiejętności ucznia:
a) Wymienia ważne wydarzenia związane z Powstaniem Warszawskim, rozpoznaje symbole związane z powstaniem.
b) Przedstawia fakty z życia Ireny Sendlerowej.
c) Wykorzystuje poznane techniki plastyczne do wykonania, tematycznych prac, samodzielnie redaguje życzenia i podziękowania.
2. Treści:
a) Swobodne wypowiedzi na temat cech charakteru wymarzonego lub ulubionego nauczyciela, współczesnej szkoły, przyjaciół.
Umiejętności:
a) W kilku zdaniach opowiada o ulubionym i wymarzonym nauczycielu, przyjacielu.
b) Opisuje współczesną szkołę, prezentuje jej zalety i wady.
c) Samodzielnie i starannie planuje i wykonuje kartkę dla nauczyciela.
d) Dba o ład i porządek w miejscu pracy.
3. Treści:
a) Korzystanie z narzędzi multimedialnych, książek, słowników, encyklopedii w celu poszukiwania informacji na temat ważnych wydarzeń historycznych, świąt, walentynek.
Umiejętności:
a) Wykorzystuje narzędzia multimedialne do projektowania kartek tematycznych (wyszukuje symbole związane z rocznicą odzyskania niepodległości, walentynkami, Świętami Bożego Narodzenia i Wielkanocy, świętem kobiet, służby zdrowia).
b) Wyszukuje potrzebne informacje w książkach, encyklopedii itp.
4. Treści:
a) Przygotowanie i oprawianie prac na wystawę.
Umiejętności:
a) samodzielnie wykonuje i oprawia prace na wystawy wykorzystując różnorodne techniki plastyczne.

Plan realizacji projektu.

1. Wrzesień 2018
Zagadnienia:
a) Kartki dla bohaterów narodowych:
Kartka dla Powstańca Warszawskiego.
Irena Sendlerowa i jej wielkie dzieło – kartka z podziękowaniem.
Techniki plastyczne:
rysunek, malowanie farbami wycinanka, wydzieranka, wyklejanka, lepienie, sztuka składania papieru orgiami, kolaż, quilling.

2. Październik 2018
Zagadnienia:
a) Kartka dla nauczyciela:
Mój ulubiony nauczyciel.
Techniki plastyczne:
Origami płaskie, przestrzenne, kolaż, rysunek kredką, wyklejanki, elementy z Big Shot – a, Plotera, rysowanie na foli aluminiowej, kalkografia, nakrapiane bukiety, komponuje kwiaty z prasowanych kredek woskowych.

3. Listopad 2018
Zagadnienia:
a) 100 – lecie Niepodległości Polski:
Symbole Niepodległej na kartce i plakacie.
Techniki plastyczne:
szkic ołówkiem, kolaż, wydzieranki, wycinarki, pyssla, rysowanie kredami.

4. Grudzień 2018
Zagadnienia:
a) Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż:
Kartka do św. Mikołaja.
Świąteczne życzenia dla najbliższych i przyjaciół.
Techniki plastyczne:
malowanie za pomocą szklanych kulek, rysowanie, wyklejanie, wycinanie, kolorowanie, łączenie różnorodnych materiałów zdobniczych, pyssla, woskowe prasowanki, pieczątki, Iris folding, scrapbooking, quilling, orgiami płaskie i przestrzenne.

5. Styczeń 2019
Zagadnienia:
a) Zimowy wypoczynek
Pozdrowienia z ferii.
Techniki plastyczne:
malowanie farbami plakatowymi, wydzieranki, kolaż, orgiami z koła.

6. Luty 2019
Zagadnienia:
a) Waletynkowe tradycje:
„Walentynka” – dla bliskiej osoby.
Techniki plastyczne:
kolaż, wzorniki z big shot – a, kompozycje z wykorzystaniem wycinarek, malowanie na wosku, haftowanie, Iris folding, scrapbooking, quilling.

7. Marzec 2019
Zagadnienia:
a) W świecie kobiet - życzenia dla pań małych i dużych:
Laurka z życzeniami inna niż tradycyjna.
Techniki plastyczne:
Kolaż, życzenia w pudełku, butelce, słoiku.

8. Kwiecień 2019
Zagadnienia:
a) Dużo zdrowia pracownikom szpitala w dniu ich święta:
Laurka okolicznościowa.
b) Wielkanoc w naszych domach:
Świąteczne życzenia pełne słońca i wiosennego powiewu.
Techniki plastyczne:
origami płaskie i przestrzenne, kolaż, wycinanki, wydzieranki rysowanie pastelami, łączenie różnorodnych materiałów zdobniczych, Iris folding, scrapbooking, quilling.

Metody pracy.
• Metody oparte na słowie.
• Metody oparte na obserwacji.
• Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
• Metody aktywizujące.

Formy pracy:
Praca w grupach i indywidualna.
Pomoce dydaktyczne:
a) różnorodne środki plastyczne (bloki rysunkowe, techniczne, papier kserograficzny biały i kolorowy, kółka, kwadraty, trójkąty, materiały zdobnicze, plastelina farby plakatowe, nici, szklane kule, klej, suszone rośliny),
b) komputery, tablety,
c) zdjęcia, plansze, książki,
d) wzory dekoracji, sylwety kwiatów, wazonów.

Ewaluacja i prezentacja efektów projektu:

• Ewaluacja cząstkowa - bieżąca - rozmowy z dziećmi dotyczące atrakcyjności zajęć i stopnia trudności proponowanych zadań plastycznych.
a) Termometr uczuć.
b) Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.
c) Drzewo prawdy.

Ewaluacja końcowa:

a) wystawa plastyczna w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej,
b) wystawa w holu WSD.

Autorzy projektu:
Górska Maria
Michalak Joanna
Stamm- Bossak Marlena