Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2018/2019

powrót

Podsumowanie projektu: ,,W kręgu Wikingów i Słowian”.

W piątek 31 maja doszło do podsumowania projektu: ,,W kręgu Wikingów i Słowian ”. Z działalnością dydaktyczną współczesnej szkoły nierozerwalnie związane jest kultywowanie przeszłości historycznej. Realizowany projekt miał na celu kształtowanie w uczniach świadomości pochodzenia narodu, a także miał rozbudzić zainteresowania dziedziną wiedzy jaką jest historia. W trakcie trwania projektu uczniowie poznali hipotezy dotyczące Słowian, wiedzą jak wyglądało życie i zwyczaje Wikingów. Projekt realizowany był przez nauczycieli geografii i historii w ramach zajęć przedmiotowych oraz na zajęciach dodatkowych dla uczniów Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy.

TREŚCI REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU
• Życie codzienne Słowian i Wikingów;
• Lekcje geograficzno-historyczne;
• Dieta Wikinga, a Słowianina;
• Obrona terytorialna, a ukształtowanie terenu;
• Języki słowiańskie kontra skandynawskie;
• Moda słowiańsko- nordycka;
• Wierzenia dawnych ludów;
• Metody leczenia związane z naturą.

Projekt okazał się być bardzo użytecznym, uczniowie ochoczo brali udział w przeprowadzanych zajęciach, zadawali sporo pytań i uświadomili sobie, że warto zapoznawać się z kulturą materialną i niematerialną Słowian i Ludów Nordyckich.
B.Gęborys, J.Grochowska.