Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego „Szczęśliwa rodzina”


     W bieżącym roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy realizowany był projekt edukacyjny „Szczęśliwa rodzina”. Wdrażano go w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w okresie od listopada do maja, a udział w projekcie brały dzieci przedszkolne oraz uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum, przebywający na leczeniu i uczący się na oddziałach Pneumonologii, Endokrynologii, Kardiologii, Neurologii.
     Założeniem projektu było pielęgnowanie tradycji rodzinnych, wychowywanie w szacunku do niej, kształtowanie bliskich więzi z rodzicami, dziadkami, rodzeństwem, które nie tylko pomogą im przetrwać trudne chwile związane z chorobą, ale także dostarczą wiele radości w życiu codziennym. W trakcie realizacji projektu promowano wartości rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego, kształtowano u dzieci świadomość przynależności i poczucia bycia członkiem swojej rodziny, wdrażano je do uroczystego przeżywania i świętowania uroczystości rodzinnych. Wszystkie te założenia i cele zostały osiągnięte. W trakcie pogadanek, czytania i słuchania utworów literackich, imprez okolicznościowych, zadań i łamigłówek umysłowych, twórczości plastycznej, pracy z komputerem dzieci miały możliwość poznawania wartości rodzinnych, korzeni własnej rodziny i relacji panujących między jej członkami, a także podejmowania działań na rzecz członków rodziny, w tym aktywności twórczej, co rozwijało ich wyobraźnię oraz uzdolnienia plastyczne.

Dorota Chmiel