Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Realizacja innowacji pedagogicznej „Klub Miłośników Miasta Bydgoszczy. Historia miasta i jego mieszkańców” w Zespole Szkół nr 33 w Bydgoszczy

W drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018 uczniowie gimnazjum i liceum Kliniki Psychiatrii Dziennej brali udział w innowacji pedagogicznej „Klub Miłośników Miasta Bydgoszczy. Historia miasta i jego mieszkańców”. Zajęcia odbywały się trakcie lekcji, zajęć wychowawczych i terapeutycznych, zarówno na oddziale szpitalnym, jak i w trakcie wyjść do miejsc związanych z historią miasta.

Uczniowie zapoznali się z bogatą przeszłością miasta, ważnymi datami i wydarzeniami w dziejach miasta. W trakcie spacerów dotarli do miejsc, o których uczyli się, zwiedzili muzea i brali udział w lekcjach muzealnych. Wyjścia były też okazją do lepszego poznania topografii miasta, korzystania z komunikacji miejskiej, wyszukiwania w różnych mediach informacji o historii miasta i miejscach, gdzie możemy lepiej poznać i poczuć klimat dawnej Bydgoszczy.

W ramach innowacji uczniowie skorzystali z oferty Muzeum Oświaty, gdzie uczestniczyli m.in. w lekcji muzealnej dotyczącej sławnego bydgoszczanina Mariana Rejewskiego. W Muzeum Okręgowym zapoznali się z ekspozycją poświęconą dziejom miasta od czasów sprzed lokacji, aż do okresu powojennego. Kolejne wyjście do Europejskiego Centrum Pieniądza dostarczyło wiedzy o roli dawnej Bydgoszczy jako ośrodka menniczego na skalę krajową. Uczniowie zobaczyli też na własne oczy skarb odkryty w styczniu tego roku w bydgoskiej Farze oraz usłyszeli historię jego odnalezienia. Niecodziennym doświadczeniem okazała się też wizyta w Bazylice, gdzie nasi wychowankowie nie tylko wysłuchali ciekawych historii dotyczących budowy świątyni, zobaczyli zdjęcia przedstawiające różne okresy budowy i wydarzenia, które miały tu miejsce, dowiedzieli się o jej roli dawniej i dziś, ale także zwiedzili zakamarki bazyliki niedostępne na co dzień. Ostatnim zaplanowanym punktem innowacji była wycieczka do funkcjonującej w czasie II wojny światowej fabryki materiałów wybuchowych Exploseum – Centrum techniki wojennej DAG Fabrik Bromberg.

Mamy nadzieję, że wszystkie spotkania oraz wyjścia dostarczyły naszym uczniom wiedzy dotyczącej dziejów Bydgoszczy, umożliwiły poznanie miejsc związanych z jej historią i postaci ludzi ją tworzących. Znając historię miasta uczniowie czują się związani z regionem, dumni z bycia częścią jego społeczności.

Wszystkie miejsca, które udostępniono uczniom przewlekle chorym mogliśmy zwiedzić dzięki życzliwości dyrekcji i pracowników Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy, Muzeum Oświaty oraz księży z Bazyliki.
    
Autorzy innowacji pedagogicznej: Alicja Cierżnicka, Alicja Stefanik, Anna Widerkiewicz