Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny "W poszukiwaniu jesieni."

Autorzy projektu:

Maria Górska
Monika Fabrycka


Wstęp

    Jakże nie kochać jesieni pełnej barw, darów i ciekawych zjawisk. To wyjątkowa pora roku, pobudzająca zmysły i wyobraźnię. Bogactwo naturalnych materiałów plastycznych jest nie do przecenienia, a dynamika zmian zachodzących w przyrodzie umożliwia rozwijanie zainteresowań i pasji. Mamy nadzieję, że opracowany przez nas projekt pozwali odkryć i wykorzystać uroki jesieni, a podglądanie natury i wirtualna podróż po lasach, sadach i ogrodach zainspiruje uczniów do kreatywnego myślenia i wyciszenia się.

CELE PROJEKTU

Cele ogólne:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Wyposażenie uczniów w wiedzę na temat zmian zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni.
• Integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa, wzajemnej pomocy i zaufania.
• Rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne.

Cele operacyjne:
• Dziecko aktywnie żyje z chorobą, uczestniczy w formach zabawowych dostosowanych do jego możliwości wysiłkowych i
zdrowotnych.
• W kilku zdaniach opowiada o zmianach zachodzących w przyrodzie w okresie jesieni.
• Wymienia i rozpoznaje na ilustracjach warzywa, owoce, zwierzęta i ptaki żyjące w polskich lasach, sadach i ogrodach.
• Rozpoznaje odgłosy ptaków, zwierząt i jesiennej przyrody.
• Samodzielnie i według własnych pomysłów wykonuje prace plastyczne łącząc różnorodne materiały zdobnicze.
• Samodzielnie rozwiązuje rebusy, krzyżówki, wykreślanki oraz interaktywne rozrywki umysłowe.
• Uważnie słucha i czyta teksty literackie.


CZAS TRWANIA I ZASIĘG PROJEKTU.
     Projekt na temat „W poszukiwaniu jesieni” adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w: Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na Oddziale Neurologii, Oddziale Reumatologii i Oddziale Pneumonologii oraz
w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno – Zakaźnym. Realizacja założeń planowana jest w terminie od 16 – do 28 października 2017 r.
Projekt został opracowany w oparciu o treści zawarte w Programie Wychowawczo Profilaktycznym Szkoły oraz założenia podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.

SPOSOBY REALIZACJI.
• zajęcia edukacyjno - wychowawcze w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych.

PLAN REALIZACJI PROJEKTU.

Zagadnienie
Plony jesieni.

Tematyka
1. Jesień w sadzie - poznajemy owoce ich wartości odżywcze i sposoby przygotowania do spożycia.
2. Ogród pełen barwnych warzyw.
3. Na grzyby…..

Metody Pracy
• Zabawy integrujące grupę wychowawczą.
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne (orgiami, malowanie farbami, kredkami, wyklejanki, plastelinowe rzeźby, prace z użyciem liści, szyszek oraz innych materiałów przyrodniczych).
• Burza mózgów.
• Pokazy multimedialne.
• Praca z komputerem.
• Quiz wiedzy – ewaluacja projektu.

Termin realizacji III tydzień października 2017

Zagadnienie
Jesienne ciekawostki.

Tematyka
1. Jesienne zjawiska pogodowe.
2. Barwy jesieni.
3. W świecie owadów, ptaków i zwierząt -przygotowania do zimy.

Metody Pracy
• Zabawy ćwiczące pamięć, logiczne myślenie.
• Rozmowy tematyczne.
• Rozrywki umysłowe.
• Zajęcia plastyczne (origami płaskie, przestrzenne, kolaż, rysunek kredką, wyklejanki).
• Burza mózgów.
• Pokaz multimedialny.
• Praca z komputerem.
• Quiz na temat: „Jesienne ciekawostki”
• Konkurs wiedzy – ewaluacja projektu.

Termin realizacji IV tydzień października 2017

METODY PRACY.
• Metody oparte na słowie.
• Metody oparte na obserwacji.
• Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
• Metody aktywizujące.

FORMY PRACY:
Praca w grupach i indywidualna.

TECHNIKI PRACY STOSOWANE DO REALIZACJI ZAŁOŻEŃ PROJEKTU EDUKACYJNEGO:
1. Czytanie tekstów literackich, rozmowy kierowane.
2. Aktywne słuchanie.
3. Swobodne wypowiedzi.
4. Burza mózgów.
5. Praca z komputerem.
6. Zajęcia plastyczne.
7. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek, rozrywek interaktywnych.
8. Gry dydaktyczne.
9. Quizy tematyczne.
10. Prezentacje multimedialne.
11. Konkurs wiedzy.
12. Zabawy z Bajkowozem.

POMOCE DYDAKTYCZNE:
a) różnorodne środki plastyczne (bloki rysunkowe, techniczne, papier kserograficzny biały i kolorowy, kółka, kwadraty,      trójkąty, materiały zdobnicze, plastelina farby plakatowe),
b) komputery,
c) suszone rośliny, szyszki, trawy, mech, owoce, warzywa,
d) zdjęcia, plansze, książki,
e) wzory dekoracji, sylwety zwierząt, ptaków i roślin.

EWALUACJA I PREZENTACJA EFEKTÓW PROJEKTU:

Ewaluacja końcowa
a) Quiz tematyczny.
b) Wystawa prac plastycznych – Miejska Biblioteka Filia nr 3 w Bydgoszczy.
c) Konkurs wiedzy.

Ewaluacja cząstkowa - bieżąca
a) Termometr uczuć: określenie nastroju i ocena atrakcyjności zajęć.
b) Kosz i walizka – określenie plusów i minusów zajęć.
c) Drzewo prawdy.