Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny - „Wiem, co jem - zdrowe odżywianie”

I Wstęp.  

Zdrowie to oprócz aktywności fizycznej również odpowiednia dieta. Nic tak dobrze nie wpływa na zdrowie dzieci niż odpowiednio zbilansowane posiłki, zawierające mnóstwo witamin i składników odżywczych. Dzieci od najmłodszych lat należy zaznajamiać z jak największą ilością smaków, podawać owoce i warzywa w różnych atrakcyjnych formach. Już od najmłodszych lat trzeba ich zarazić miłością do zdrowego żywienia, do eksperymentów kulinarnych, do próbowania i smakowania. Warto pokazać naszym uczniom, że czasami z niezbyt atrakcyjnego warzywa czy owocu można wyczarować smaczne danie. Realizując projekt edukacyjny „Wiem co jem - zdrowe odżywianie” został wykorzystany pakiet edukacyjny wydany przez firmę Winiary „ Żyj smacznie i zdrowo”, którego głównym celem jest przekazanie uczniom wiedzy z zakresu prawidłowego odżywiania oraz zachęcenie ich do wspólnego spożywania posiłków i podejmowania pierwszych samodzielnych prób gotowania. W ramach naszego projektu promujemy postawę proekologiczną, a także ideę niemarnowania żywności. 

Realizacja projektu odbywać się będzie podczas zajęć edukacyjnych w klasach I-III SP oraz podczas zajęć wychowawczych  w SU nr 1 na oddziale onkologii.

II. Cele projektu:

ogólne :

- poszerzanie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do utrzymania zdrowia

-uświadomienie roli właściwego odżywiania dla zdrowia i prawidłowego rozwoju każdego człowieka

- kształtowanie nawyków zdrowego odżywania

- poznanie głównych składników pokarmowych niezbędnych dla zdrowia

- uświadomienie konieczności racjonalnego odżywiania się

- kształtowanie nawyku spożywania świeżej żywności

- poznanie zasad savoir-vivre przy stole

 szczegółowe:

- zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania; piramida pokarmowa

- racjonalne planowanie poszczególnych posiłków

- rodzaje składników pokarmowych i ich rola

- rola witamin dla zdrowia każdego człowieka

- układanie jadłospisu w formie graficznej

- podział produktów żywieniowych na produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

- określanie wartości odżywczych wybranych produktów

- rola aktywności fizycznej jako klucz do zdrowia i dobrego samopoczucia

 
III. Metody realizacji:

aktywizujące:

- burza mózgów

- mapa mentalna

- scenki dramowe

- tworzenie plakatów

-układanie rymowanek i haseł

- łamigłówki, krzyżówki

słowne:

- pogadanki

- dyskusja

- wykład

oglądowe:

  • pokaz, praca z tekstem, prezentacje multimedialne, plakaty tematyczne, książki kulinarne

IV. Formy pracy: indywidualna, zespołowa, grupowa

V. Czas i miejsce realizacji: 23.04-28.04.2018r.; oddział onkologii

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

- wymienia zasady zdrowego odżywiania

- rysuje piramidę pokarmowa

- układa jadłospis na określony dzień tygodnia

- wymienia główne składniki pokarmowe (białka, tłuszcze, cukry, sole mineralne)

- omawia rolę poszczególnych składników pokarmowych

- dzieli produkty spożywcze na 2 grupy: pochodzenia roślinnego i zwierzęcego

- wymienia główne witaminy oraz przykładowe produkty w których się one znajdują

- czyta etykiety wybranych produktów i określa ich wartości odżywcze

 

VII. Treści realizowane w ramach projektu:

Tematyka

Cele operacyjne, uczeń:

Sposób realizacji

1.Co jeść, żeby zdrowym być

 

-  wymienia 10  zasad prawidłowego żywienia

- układa piramidę żywieniową

- proponuje  jadłospis na dany dzień dla ucznia i osoby dorosłej

- pogadanka

-spotkanie z dietetykiem

- mapa mentalna

- układanie haseł- rymowanek nt. zdrowia

- czytanie tekstów tematycznych

- plansze tematyczne

- prace plastyczne

- filmy tematyczne

 

 

2. Savoir- vivre przy stole. Estetyka przygotowania i spożywania posiłków.

- wymienia główne zasady zachowania się przy stole

- samodzielnie  nakrywa stół

- układa  prawidłowo sztućce i inne naczynia na stole

 

- prezentacja

- pogadanki

- scenki sytuacyjne

- karty pracy

- ilustracje tematyczne

-scenki rodzajowe

 

3. Witaminy i ich rola.

 

- wymienia główne witaminy:  A, B1, B2, C, D, E, K

-  podaje skutki niedoboru witamin

- wymienia produkty spożywcze zawierające wybrane witaminy

 

- pogadanka,

-plansze tematyczne

- czytanie tekstów literackich

- rebusy, krzyżówki

- prace plastyczne

 

 

4. Składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu

- dzieli składniki odżywcze na : białka, tłuszcze, cukry(węglowodany), sole mineralne

- opowiada o ich roli dla organizmu

- czyta etykiety produktów, wyodrębniając poszczególne składniki odżywcze, wartość energetyczną , kalorie

- porówna pokarmy pod kątem zawartości składników odżywczych

 

- doświadczenia np. wykrywanie tłuszczów w pokarmach

- plakaty na temat zdrowej żywności wraz z pisemną prezentacją wartości odżywczych tych produktów

- pokazy

- prezentacje multimedialne

- czytanie tekstów tematycznych

5. Wiem co jem. Przygotowujemy zdrowe śniadanie.

- wybiera zdrowe  produkty do przygotowania kanapek

- kroi  warzywa i owoce na kanapki i sałatkę owocową

-  rozwiązuje zadania, krzyżówki, rebusy

 

- przygotowanie zdrowych kanapek

- quizy

- rebusy

- krzyżówki

-  zabawy tematyczne

 

VIII. Podsumowanie projektu:

- obserwacja na bieżąco zdobywanych przez uczniów umiejętności

- prezentacja wytworów uczniów  w formie plakatów i innych prac plastycznych na wystawie zorganizowanej na oddziale

- praktyczne sprawdzanie wiedzy za pomocą konkursów i quizów

- spotkanie z dietetykiem na oddziale

- tematyczna impreza na oddziale: „Wiem co jem. Śniadanie daje moc”

 

Projekt opracowała : K. Sypniewska, J. Rypolc