Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Żyjmy zdrowo”

       Jak tu nie rozmawiać o zdrowiu będąc w szpitalu? 29 listopada 2017 r. na Oddziale  Psychiatrii Dziecięcej miała miejsce impreza podsumowująca projekt edukacyjny „Żyjmy zdrowo”, w którym udział brali uczniowie klas gimnazjalnych i liceum. Spotkanie zostało rozpoczęte uroczystym wręczeniem nagród laureatom biorącym udział w konkursie z języka angielskiego „English in puzzles” Po bardzo ciekawej prezentacji nt zdrowego stylu życia młodzież wykonała prace plastyczne przedstawiające to co powinno się znaleźć na naszych talerzach w codziennej diecie. Uczniowie rozwiązywali także rebusy, główkowali nad rozsypanką dotyczącą chorób i ich przyczyn, brali udział w quizie o dyscyplinach sportowych oraz oglądali film nt zdrowego odżywiania i higieny osobistej. Po tak intensywnym myśleniu trzeba było się trochę poruszać. Uczniowie wykonywali ćwiczenia gimnastyczne korzystnie wpływające na postawę ciała. Okazało się też, że nie jesteśmy za duzi na zabawę z hulahop. Na koniec wyczekiwany poczęstunek – pyszne i zdrowe kanapeczki przygotowane przez kolegów i koleżanki z sąsiedniego oddziału. Wszystkim uczniom biorącym udział w projekcie dziękujemy za aktywność i zaangażowanie.

Barbara Boniecka, Bożena Gęborys, Katarzyna Stalińska

 

 

 

     W projekcie brali udział uczniowie Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, przebywający na  Oddziale Dziennym. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach godzin wychowawczych w lutym 2016r.

     Nadrzędnym celem projektu było wypracowanie u uczniów świadomych zachowań, nawyków i postaw prozdrowotnych poprzez uwrażliwienie na podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia tj. higieny osobistej, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Ponadto, kształcono u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym czasopism, literatury oraz Internetu, selekcji informacji oraz przeprowadzania i oceniania własnego działania.

     Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach, na których wykorzystano różne rozrywki umysłowe. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy, puzzle interaktywne, wyszukiwali potrzebne informacje w Internecie, czasopismach i literaturze, nie zabrakło także prezentacji multimedialnych. Brali również udział w spotkaniu z Panią dietetyczką, które było dla nich ciekawym doświadczeniem. Mogli porozmawiać nt. różnych sposobów odżywiania, zalecanych diet, czy pracy dietetyka. Uczniowie mieli również niebywałą okazję rozmowy z siatkarzami Łuczniczki Bydgoszcz, którzy opowiedzieli im o swojej drodze do kariery, treningach oraz zdrowym odżywianiu jako nieodzownym elemencie drogi do sukcesu każdego sportowca.

     Podczas realizacji projektu uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady higieny osobistej oraz nauczyli się, jak się zdrowo odżywiać. Poznali także zalety aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Podsumowaniem projektu było stworzenie przez uczniów plakatu tematycznego promującego zdrowie i higienę. Cele projektu zostały osiągnięte.

Sylwia Kamieńska, Katarzyna Niedzwiec