Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Wycieczki matematyczno – fizyczne”

Projekt realizowany na wybranych lekcjach matematyki i fizyki oraz godzinach wychowawczych i zajęciach pozalekcyjnych w gimnazjum i liceum

 

1. Uczestnicy projektu:

Uczniowie klas gimnazjalnych Zespołu Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywający na leczeniu w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

 

2. Cele projektu:

 • rozbudzenie zainteresowań przedmiotami – fizyką i matematyką,
 • rozwijanie umiejętności matematycznych,
 • utrwalanie wiadomości z przedmiotu fizyka,
 • ćwiczenie poprawnego języka matematycznego i fizycznego,
 • pokazanie przydatności umiejętności rozwiązywania zadań matematyczno-fizycznych w życiu każdego człowieka,
 • doskonalenie umiejętności logicznego i twórczego myślenia uczniów,
 • wdrożenie ucznia do samodzielnego rozwiązywania codziennych problemów,
  umocnienie w uczniu wiary we własne możliwości,
 • wykorzystanie zdobytej wiedzy w sytuacjach praktycznych,
 • nabycie umiejętności dostrzegania oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności matematycznych w swoim otoczeniu, na co dzień,
 • doskonalenie umiejętności współpracy w grupie podczas rozwiązywania zadań.

 

3. Termin realizacji projektu:

Od 17 maja do 12 czerwca 2018 r.

 

4. Forma realizacji i  przebieg projektu:

Projekt realizowany będzie na wybranych lekcjach matematyki i fizyki prowadzonych na oddziale objętym projektem. Będzie łączył teorię z praktyką, odzwierciedlał problemy życia codziennego, z jakimi każdy z uczniów spotyka się, lub będzie spotykał w przyszłości.

Na początku uczestnicy zajęć obejrzą kilka krótkich filmów sytuacyjnych prezentujących zastosowanie wiedzy z matematyki i fizyki w życiu codziennym (wycieczki wirtualne do banku, sklepu oraz w kosmos), przeprowadzą doświadczenia ilustrujące wykorzystanie podstawowych zjawisk fizycznych, a następnie odbędą się wycieczki fizyczne (sala lekcyjna, korytarz szpitalny-szkolny, boisko). Na każdej „wycieczce” uczniowie           w grupach ułożą i rozwiążą trzy zadania dot. zastosowań matematyki i fizyki na danej „wycieczce”.

Podsumowaniem projektu będzie stworzenie ebooka – zbioru zadań ze wszystkich ułożonych zadań z kolejnych wycieczek.

 

5. Przewidywane efekty:

Uczeń:

 • zastosuje wiedzę i umiejętności matematyczne i fizyczne w praktyce,
 • zauważy jak ważna jest znajomość matematyki i fizyki w życiu codziennym,
 • ułoży i rozwiąże zadanie o treści matematyczno-fizycznej osadzone w kontekście praktycznym,
 • stworzy e-book,
 • rozwinie swoje umiejętności matematyczne, a także umiejętność logiczne i twórczego myślenia,
 • wzmocni wiarę we własne możliwości, dzięki efektywnemu współdziałaniu w grupie.

 

6. Ewaluacja projektu:

Informacja zwrotna, niezbędna do oceny wartości projektu, jego celów, przydatności
do pracy obejmować będzie postawy, zachowania i odczucia uczniów w czasie zajęć. Poziom wiedzy i umiejętności uczniów będą także odzwierciedlać utworzone przez nich zadania.

 

7. Autorzy i realizatorzy projektu:

Katarzyna Niedzwiec, Wojciech Franków