Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Wiosenne symetrie” na platformie eTwinning

O projekcie
Projekt został stworzony i jest realizowany przez nauczycieli pracujących w następujących placówkach:
- Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Lublin
- Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, Bydgoszcz
- Zespół Szkół Specjalnych w Kraśniku
- Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Czarnieckiego z oddziałami integracyjnymi w Sulejówku

Uczniowie (9-17 lat)tworzą prace z zawierające elementy związane z wiosenną porą roku z zastosowaniem kształtów symetrycznych w celach dekoracyjnych i jako pomocy dydaktycznych. Utworzone prace prezentują na platformie projektu i na szkolnej witrynie z wykorzystaniem popularnych narzędzi i aplikacji multimedialnych proporcjonalnie do przebiegu działań. Dzielą się pomysłami z innymi członkami projektu i korzystają z pomysłów innych starając się zrobić podobne.

Przedmioty objęte projektem:
edukacja medialna, edukacja specjalna, informatyka/ICT, matematyka/geometria, nauki przyrodnicze, projektowanie i technologia, sztuka, technologia

Cele
1. Rozwój zainteresowań matematycznych, technicznych i przyrodniczych.
2. Kształtowanie umiejętności informatycznych, motoryki małej oraz wyobraźni przestrzennej.
3. Wykształcenie umiejętności dostrzegania symetrii w budzącej się do życia przyrodzie.
4. Nabycie umiejętności wykorzystania symetrii w swoim otoczeniu na co dzień.

Przebieg projektu
1. Konkurs na logo projektu
2. Określenie ram czasowych trwania projektu (od 19.03.2018r. do 29.05.2018r.)
3. Wielkanocne dekoracje symetryczne
4. Przyrodnicze wzory w pracach dekoracyjnych
5. Symetryczna laurka dla mamy
6. Podsumowanie projektu w postaci tutorialu jednej z wykonanych prac

Spodziewane rezultaty
1. Wykorzystanie opisanych działań do lepszego zrozumienia pojęcia symetrii
2. Wytwory techniczno-dekoracyjne jako element wzbogacenia wystroju szkoły
3. Umiejętności obsługi poznanych narzędzi informatycznych i medialnych
4. Tutorial - film instruktażowy do wykonanej jednej z prac

Osoba odpowiedzialna:
Katarzyna Niedzwiec