Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2017/2018

powrót

Projekt edukacyjny „Geometryczna zima” na platformie eTwinning

O projekcie
Projekt został stworzony i jest realizowany przez nauczycieli pracujących w następujących placówkach:
- Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym, Lublin
- Zespół Szkół Specjalnych nr2 w Krakowie, Kraków
- Zespół Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, Bydgoszcz
- Szkoła Podstawowa Specjalna nr 168 w Łodzi, Łódź

Uczniowie (9-17 lat) tworzą prace z zawierające elementy związane z zimową porą roku z zastosowaniem figur geometrycznych w celach dekoracyjnych
Przedmioty objęte projektem:
edukacja medialna, edukacja specjalna, informatyka/ICT , matematyka/geometria, nauki przyrodnicze, projektowanie i technologia , sztuka , technologia

Cele
1. Rozwój zainteresowań matematycznych, technicznych i przyrodniczych
2. Kształtowanie umiejętności informatycznych i motoryki małej
3. Wykształcenie umiejętności dostrzegania geometrii w otoczeniu i rozwijanie wyobraźni przestrzennej
4. Nabycie umiejętności wykorzystania geometrii w życiu codziennym

Postęp działań
1. Konkurs na logo projektu
2. Określenie ram czasowych trwania projektu (od 11.12.2017r. do 28.02.2018r.)
3. Dokumentowanie przebiegu działań na platformie projektu raz w miesiącu

Przebieg projektu
1. Tworzenie logo projektu
2. Tworzenie geometrycznych kartek świątecznych
3. Fajerwerki, płatki śniegu – pojęcie symetrii w przyrodzie
4. Walentynkowe serca z figur geometrycznych - origami

Spodziewane rezultaty
1. Wykorzystanie opisanych działań do lepszego zrozumienia geometrycznych pojęć matematycznych
2. Wytwory techniczno-dekoracyjne
3. Poznanie i stosowanie narzędzi informatycznych i medialnych

Osoba odpowiedzialna: Katarzyna Niedzwiec