Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. "W świecie kotów"

"Najmarniejszy kot jest arcydziełem".

Leonardo da Vinci

 

SPIS TREŚCI

I. Wstęp i założenia organizacyjne

II. Cele projektu

III. Czas i zasięg projektu

IV. Metody i formy wykonania projektu

V. Tematyka i harmonogram działań

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów

VII. Ewaluacja projektu

 

I. Wstęp i założenia organizacyjne

Jednym z głównych zadań wychowawczych szkoły jest budzenie zainteresowania światem przyrody, zbliżenie uczniów do tego świata oraz ukształtowanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt. Jeśli tylko to możliwe, należy stworzyć warunki do aktywnego i bezpośredniego poznawania świata zwierząt. W innym wypadku, trzeba wykorzystać dostępne środki dydaktyczne, np. zdjęcia, filmy, obrazki, literaturę.

Projekt „W świecie kotów” będzie dotyczył poznania różnorodności świata kotów (koty dzikie i domowe), rozwijania wrażliwości i empatii, redukowania lęków i napięć wynikających z kontaktu ze zwierzętami oraz dostarczania dzieciom radości poprzez udział w zabawach ruchowych, muzyczno–ruchowych, aktywność plastyczną czy kontakt z literaturą.

Koty inspirowały artystów i pisarzy od wieków – powstało na ich temat mnóstwo powiedzonek, istnieje wiele aforyzmów porównujących koty i ludzi oraz tych, które sławią spędzanie czasu z tym zwierzęciem, jako najlepszą formę odpoczynku. Kot uosabia wiele cech ludzkich, bywa podziwiany, kochany, ale także wzgardzany. Okazuje się, że kot może pomagać człowiekowi. Kontakt z tym zwierzęciem poprawia nastrój, zmniejsza poczucie samotności, pomaga nawiązywać znajomości, łagodzi napięcia oraz pobudza naszą aktywność. Ponadto wpływa na nasze zdrowie fizyczne. Udowodniono, że pod wpływem głaskania kota obniża się nasze ciśnienie krwi oraz poziom trójglicerydów i cholesterolu. Koty są często opisywane jako zwierzęta samotne. W rzeczywistości jednak są z natury towarzyskie. W życiu człowieka pełnią rolę wiernego towarzysza i przyjaciela. Relacja pomiędzy ludźmi a kotami domowymi przez tysiące lat nabrała cech symbiozy.

 

II. Cele projektu

1. Cele ogólne:

• kształtowanie więzi ze środowiskiem kotów,

• kształtowanie postawy właściwego stosunku wobec zwierząt,

• rozwijanie poczucia odpowiedzialności oraz szacunku do zwierząt.

2. Cele szczegółowe:

• poznanie różnorodności świata kotów (koty domowe i dzikie),

• kształtowanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt,

• dostarczanie dzieciom radości poprzez udział w zabawach muzyczno – ruchowych i dydaktycznych oraz działalność plastyczną i kontakt z literaturą,

• uwrażliwienie młodzieży na los bezdomnych zwierząt;

• wdrożenie młodzieży do działalności społecznej;

• promowanie adopcji zwierząt,

• zwrócenie uwagi na konieczność niesienia pomocy zwierzętom przebywającym w schroniskach.

 

III. Czas i zasięg projektu.

Czas realizacji: od połowy marca 2017 roku do kwietnia 2017.

Zasięg projektu: uczniowie przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego oraz w Kliniki Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1.

Treści tematyczne będą przekazywane na lekcjach biologii, j. polskiego, historii i WOS-u.

 

IV. Metody i formy wykonania projektu.

Metody:

- rozmowy tematyczne

- rozrywki umysłowe

- zajęcia plastyczne

- burza mózgów

- pokazy multimedialne

- praca z komputerem

- quiz tematyczny

- gry dydaktyczne

- spotkania z ciekawymi ludźmi

- filmy dydaktyczne

- praca z czasopismami i książkami

 

Formy:

-indywidualna

-grupowa

-zbiorowa

 

V. Tematyka i harmonogram działań

Proponowane tematy:

• „Poznajemy koty” – poznanie różnorodności świata kotów (koty domowe i dzikie), wykorzystanie albumów ze zdjęciami kotów;

• „Nasze spotkanie z kotkiem” - poznanie wyglądu, sposobu poruszania się i odżywiania kota domowego, redukowanie lęków i napięć wynikających z bezpośredniego kontaktu z kotem;

• Spotkanie z Tomaszem Gordonem, psychologiem zwierzęcym;

• Spotkanie z Nutką Milutką;

• Pokaz kotów hodowlanych – omówienie sposobu pielęgnacji kota, kształtowanie opiekuńczego i odpowiedzialnego stosunku do zwierząt;

• „Aaa, aaa, były sobie kotki dwa” – dzień aktywności muzyczno – ruchowej;

• Gdzie się ukrył kotek?” – zabawy dydaktyczne z pluszowym kotkiem;

• „Opowiem ci bajkę, jak kot palił fajkę” – seans czytelniczy dla dzieci z udziałem rodziców; przybliżenie dzieciom „kociej literatury”;

• Koty, kotki, koteczki” – dzień aktywności plastycznej;

• Impreza integracyjna upamiętniająca „Światowy Dnia Kota” dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

 

VI. Przewidywane osiągnięcia uczniów:

• wymieniają znane rasy kotów,

• wymieniają nazwy kotów drapieżnych,

• wyjaśniają pochodzenie nazwy kot,

• wyjaśniają skąd pochodzą koty,

• posługują się pojęciami "koci świat",

• znają zwyczaje kotów,

• opisują podstawowe życiowe potrzeby kotów (dbanie o wygląd, odżywianie, korzystanie z pomocy weterynarza),

• wykazują postawę niesienia pomocy zwierzętom,

• posługują się Internetem, encyklopedią i słownikiem,

• poszukują, gromadzą, selekcjonują i przetwarzają różne materiały informacyjne i ilustracyjne,

• stosują zasady kulturalnego zachowania podczas uroczystości szkolnych oraz zajęć.

 

VII. Ewaluacja projektu

Ewaluacja cząstkowa:

1. Quiz „Co wiemy o kotach?”.

2. Tworzenie wspólnie z rodzicami wierszy i rymowanek o kotach.

Ewaluacja końcowa:

1. Impreza podsumowująca projekt w WSD w Bydgoszczy.

2. Wystawa tematycznych prac plastycznych.

Wnioski z realizacji zostaną uwzględnione w kolejnych projektach edukacyjnych.

 

 

Opracowanie i realizacja:

Dorota Chmiel

Joanna Grochowska

Bożena Gęborys