Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny pt. "Pierników nadszedł czas"

PROJEKT EDUKACYJNY PRZEZNACZONY DO REALIZACJI DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I LICEALNEJ KLINIKI PSYCHIATRII SU NR 1 IM. DR. A. JURASZA W BYDGOSZCZY

 

WPROWADZENIE

 

Na przełomie listopada i grudnia, od kilku już lat realizowany jest projekt edukacyjny wprowadzający w radosny i pełen pozytywnych emocji nastrój Świąt Bożego Narodzenia. Jest to czas, kiedy w szkole pachną pierniki, a myśli krążą wokół świątecznej choinki, śpiewu kolęd... Uczniowie, nauczyciele i wychowawcy wspólnie włączają się w działania oraz wytworzenie ciepłej, rodzinnej atmosfery na nadchodzące Święta.

Powyższe przedsięwzięcie jest wynikiem wieloletnich doświadczeń w pracy z młodzieżą z chorobami psychicznymi i wychodzi naprzeciw zaspokojeniu ich potrzeb: samoakceptacji, umocnieniu tak często zaniżonego poczucia własnej wartości, współdziałania i integracji z rówieśnikami, poznania własnych możliwości. Jest alternatywą dla życia w izolacji, poczuciu niezrozumienia i samotności. Pokazuje jak można organizować sobie zajęcia, rozwijać się artystycznie i przede wszystkim uczy ciekawości świata, tego że w zwyczajnych czynnościach i bliskim nam otoczeniu można szukać stymulacji dla własnego rozwoju.

Każdego roku uczniowie zaskakują swoją pomysłowością, kreatywnością oraz zaangażowaniem w obchody, potocznie nazywanego przez organizatorki Dnia Piernika. Uwieńczeniem projektu jest wspólna wycieczka do Muzeum Żywego Piernika w Toruniu oraz możliwość degustacji piernych wyrobów cukierniczych podczas Wigilii szkolnej.

 

W SKŁAD PROJEKTU WCHODZI:

1. Nazwa projektu.

2. Cele projektu.

3. Czas i zasięg trwania projektu.

4. Środki i materiały do realizacji projektu.

5. Przebieg realizacji projektu.

6. Kryteria oceniania.

7. Forma prezentacji.

8. Przewidywane efekty projektu.

9. Ewaluacja projektu.

10. Organizatorzy projektu.

 

REALIZACJA PROJEKTU

 

1. Nazwa projektu: Pierników nadszedł czas

2. Cele projektu

• wskazanie różnych sposobów spędzania wolnego czasu poprzez udział w wycieczce, rozwijanie zdolności kulinarnych oraz artystycznych;

• kultywowanie polskich i ludowych tradycji związanych z przygotowaniem do Świąt Bożego Narodzenie;

• integracja środowiska szpitalnego;

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie poprzez wspólne wykonywanie zadań praktycznych;

• wdrażanie do uczestnictwa w życiu szkolnym i klasowym – budowanie miłej i przyjaznej atmosfery świątecznej;

• kształtowanie wyobraźni artystycznej oraz wrażliwości estetycznej;

• rozwijanie poczucia wartości poprzez poznanie własnych możliwości i talentów;

• poznanie ciekawych miejsc i zabytków Torunia;

• ukierunkowanie ekspresji twórczej na wykonywanie różnych czynności praktycznych; w tym pieczenie, ozdabianie pierników oraz wykonywanie różnorodnych ozdób świątecznych, śpiew i grę na instrumentach.

 

3. Czas i zasięg trwania projektu

• czas trwania projektu: od 24 listopada do 22 grudnia 2016 r.,

• rodzaj i zasięg projektu – jest to projekt poznawczy, dwuetapowy, obejmujący: warsztaty kulinarno-plastyczne zatytułowane Dzień Piernika 2016 oraz wycieczkę do Muzeum Piernika w Toruniu,

• uczestnikami projektu jest młodzież gimnazjalna i licealna przebywająca na leczeniu w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.

 

4. Środki i materiały

Uczestnicy projektu korzystać będą z następujących środków i materiałów dydaktycznych:

• kolędy, pastorałki oraz świąteczne piosenki polskie i innych narodów,

• laptop, płyty CD i DVD, tablica interaktywna, prezentacja multimedialna (materiały własne),

• materiały plastyczne: blok, kleje, nożyczki, dziurkacz, kolorowe kartki, deski, gwoździe, mini zestawy do szycia itp.,

• piekarnik i drobny sprzęt AGD: wałki do ciasta, naczynia, sztućce,

• gotowe ciasto piernikowe oraz inne artykuły spożywcze: mąka, cukier puder, posypki do dekoracji pierników,

• inne: podkładki, fartuchy, rękawice itp.,

• nuty i teksty piosenek oraz instrumenty muzyczne,

• zasoby Internetu,

• program wycieczki do Torunia,

• zasoby Muzeum Piernika w Toruniu.

 

5. Przebieg i realizacja projektu

Projekt będzie zawierał następujące elementy:

• warsztaty kulinarne pomagające zdobyć umiejętność pieczenia i ozdabiania pierników;

• działania plastyczne związane z wykonywaniem wybranych ozdób świątecznych;

• prezentację multimedialną dotyczącą tradycji wypiekania pierników w Polsce i na świecie;

• wykonanie i prezentację wyrobów kulinarnych i plastycznych;

• wspólny śpiew i grę na instrumentach;

• udział w wycieczce do Torunia – zwiedzanie wybranych miejsc i zabytków miasta;

• dokumentację fotograficzną i opisową zajęć;

• opinie i uwagi uczestników dotyczące zajęć.

 

6. Kryteria oceniania

Wycieczka oraz wszystkie zadania realizowane w ramach projektu Pierników nadszedł czas są zajęciami obowiązkowymi. Uczeń zatem powinien brać w nich czynny udział, za który może otrzymać pozytywną ocenę. Przewiduje się jednak swobodny przebieg spotkań, którym towarzyszyć ma przyjazna, budująca świąteczny nastrój atmosfera. Ocenie podlegać będzie także zaangażowanie i przygotowanie organizatorów projektu, program wycieczki, różnorodność doboru zadań, czynności oraz technik plastycznych odpowiednio dostosowanych do możliwości uczniów oraz ich relaksacyjny przebieg.

 

7. Forma prezentacji

Wyroby kulinarne oraz dekoracje bożonarodzeniowe wykonane przez uczestników prezentowane będą na wspólnej Wigilii oddziałowej. Przebieg zajęć zostanie udokumentowany fotograficznie oraz opisowo w formie krótkich sprawozdań, które zostaną wykorzystane do przedstawienia przebiegu projektu po jego zakończeniu.

 

8. Przewidywane efekty projektu

Uczeń:

• odkryje i rozwinie własne uzdolnienia,

• zintegruje się z pozostałymi uczniami klas: gimnazjalnej i licealnej poprzez aktywny udział w poszczególnych elementach projektu;

• rozwinie umiejętności kulinarne;

• pozna i odwiedzi ciekawe miejsca województwa kujawsko-pomorskiego: Muzeum Piernika, Planetarium, zabytki Torunia;

• wymieni i omówi tradycje polskie związane z przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia;

• dostrzeże i nazwie bogactwo kulturowe otaczającego świata;

• wykona prace wykorzystując wyobraźnię artystyczną, pomysłowość oraz kreatywność podczas procesu twórczego;

• rozwinie własne zainteresowania i zdolności artystyczne;

• okaże zadowolenie;

• w aktywny sposób spędzi wolny czas;

• osiągnie sukces dzięki wykonaniu zadań przewidzianych w projekcie.

 

9. Ewaluacja projektu

Dokumentacja fotograficzna, wspólne działania kulinarno-artystyczne, krótkie sprawozdania oraz opinie i uwagi uczestników zajęć pozwolą dokonać oceny projektu podczas jego trwania, jak i po zakończeniu. Powyższe formy realizacji pozwolą także określić przydatność projektu w sensie edukacyjnym, wychowawczym i społecznym oraz dostrzec jego słabe strony, a także wyciągnąć wnioski przydatne przy opracowywaniu tego typu projektów w przyszłości.

 

10. Organizatorzy projektu

Honorata Glaza-Gulgowska i Alicja Cierżnicka