Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Projekt edukacyjny "Cztery pory roku w artterapii"

Wstęp

Co roku śledzimy zmiany zachodzące w przyrodzie, związane z porami roku. Barwy, kolory, kształty pobudzają naszą wyobraźnię. Ciekawie i przyjemnie jest uczestniczyć w tym osobiście. W przypadku dzieci chorych, przebywających w szpitalach nie zawsze jest to możliwe. Pragniemy umożliwić im przeżywanie tych chwil poprzez twórczość plastyczną nawiązującą do charakterystycznych cech poszczególnych pór roku.

 

1. CELE PROJEKTU

Terapeutyczny

Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji poprzez stwarzanie miłej i twórczej atmosfery na oddziale umożliwiającej rozwijanie zainteresowań i rozwój aktywności plastycznej.

 

Cele ogólne:

• zapoznanie uczniów z różnorodnymi technikami plastycznymi,

• kształcenie umiejętności rozpoznawania i nazywania barw charakterystycznych dla danej pory roku,

• zachęcanie i motywowanie uczniów do poznawania przyrody w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały

• uwrażliwianie na potrzebę samorozwoju,

• integracja grupy poprzez sytuacje wychowawcze kształtujące postawy koleżeństwa i wzajemnej pomocy,

• rozwijanie twórczej aktywności, ekspresji i poczucia estetyki poprzez różnorodne techniki plastyczne,

• rozwijanie poczucia własnej wartości poprzez możliwość osiągnięcia sukcesu.

 

Cele szczegółowe:

Uczeń:

• charakteryzuje pory roku i zachodzące zmiany w przyrodzie,

• wyszukuje potrzebne informacje z dziedziny przyrody, geografii i sztuki,

• poznaje różnorodne techniki plastyczne,

• wykonuje tematyczne prace plastyczne,

• dba o estetykę prac,

• współpracuje w grupie,

• planuje i organizuje własną pracę.

 

2. SPOSOBY REALIZACJI

• zajęcia edukacyjne w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych,

• zajęcia przedszkolne.

 

3. PLAN REALIZACJI PROJEKTU

 

październik

Tematyka: Barwy jesieni

Zagadnienia:    

1. Jesienne owoce i warzywa.

2. Wielobarwne liście.

3. Jesień w lesie.

Metody pracy:

• Rozmowy tematyczne.

• Zajęcia plastyczne: malowanie farbami na papierze, mazakami na folii aluminiowej, frotaż, wyszywanki matematyczne, mokre w mokrym, wycinanie i klejenie wg wzorów.

• Pokaz multimedialny.

• Praca z komputerem.    

 

styczeń

Tematyka: Śniegiem i lodem malowane    

Zagadnienia:

1. Zimowy krajobraz.

2. Śnieżki, śnieżynki.

3. Zwierzęta zimą.

Metody pracy:

• Rozmowy tematyczne.

• Rozrywki umysłowe.

• Zajęcia plastyczne: wydrapywanki, posypywane obrazki, mozaika, malowanie patyczkami kosmetycznymi, wycinanie i klejenie wg wzorów.

• Praca z komputerem.    

 

marzec

Tematyka: Kolorowa wiosna

Zagadnienia:

1. Wiosenne kwiaty.

2. Barwne motyle na łąkach ich tyle.

3. Jesteśmy eko.

Metody pracy:

• Rozmowy tematyczne.

• Rozrywki umysłowe.

• Zajęcia plastyczne: Orgiami, Origami płaskie z koła, Quilling, Iris folding, embossing, wycinanka, wyklejanka, scrapbooking, malowanie farbami.

• Pokaz multimedialny.

• Praca z komputerem.    

 

czerwiec

Tematyka: Słoneczne lato    

Zagadnienia:

1. Lato na polach i łąkach.

2. Egzotyczne zwierzęta.

3. Podwodny świat.

Metody pracy:

• Rozmowy tematyczne.

• Zajęcia plastyczne: Orgiami, Origami płaskie z koła i kwadratu, Quilling, Iris folding, embossing, wycinanka, wyklejanka, scrapbooking

• Praca z komputerem.

• Konkurs plastyczny.

• Wystawa prac plastycznych    

 

 

4. Przewidywane osiągnięcia.

Uczeń:

1. Wymienia pory roku i związane z nimi zmiany w przyrodzie.

2. Wykorzystuje komputer do wyszukiwania potrzebnych informacji.

3. Tworzy oryginalną pracę plastyczną wykorzystując poznane techniki.

4. Odpowiednio dobiera kolory i materiały odzwierciedlające zmiany w przyrodzie w określonych porach roku.

5. Swobodnie korzysta z różnych technik i form pracy.

6. Współpracuje w grupie podczas wykonywania prac plastycznych.

7. Zauważa efekty swojej pracy - prezentuje i omawia wykonane prace wybranymi technikami.

8. Wykorzystuje zdobyte informacje we własnej działalności plastycznej.

 

5. Metody pracy.

a) Metody oparte na słowie.

b) Metody oparte na obserwacji.

c) Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.

d) Metody aktywizujące.

 

6. Formy.

Praca w grupach i indywidualna.

 

7.Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:

1. Rozmowy kierowane.

2. Swobodne wypowiedzi.

3. Praca z komputerem.

4. Zajęcia plastyczne.

5. Prezentacje multimedialne.

6. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.

 

8. Czas trwania i zasięg projektu.

Projekt adresowany jest do uczniów Zespołu Szkół Nr 33 w wieku od 3 – 18 lat przebywających na leczeniu w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na 5 oddziałach - kardiologii, reumatologii, neurologii pneumonologii, w Szpitalu Zakaźnym i na oddziale gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1. Realizacja założeń w czasie całego roku szkolnego.

9. Pomoce dydaktyczne:

a) różnorodne środki plastyczne, materiały zdobnicze,

b) komputery,

c) albumy z ilustracjami,

d) wzory i szablony,

 

10. Ewaluacja i prezentacja efektów projektu

a) Konkurs plastyczny „Cztery pory roku”.

b) Wystawa prac plastycznych.

c) Systematyczne obserwacje podczas zajęć i informacje zwrotne uzyskiwane od wychowanków.