Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2016/2017

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Dbamy o naszą planetę Ziemię – jesteśmy przyjaciółmi przyrody”

W miesiącu kwietniu, w związku z obchodami Dnia Ziemi, w tym roku pod hasłem: „W kierunku natury”, zrealizowano na oddziałach laryngologii i chirurgii projekt edukacyjny: „Dbamy o naszą planetę Ziemię – jesteśmy przyjaciółmi przyrody”. Projekt miał na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży konieczności dbania o nasz wspólny dom, jakim jest Ziemia, zwłaszcza w obliczu stale narastających i powtarzających się zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz kształtowanie proekologicznych postaw, które przyczynią się do bardziej świadomego życia i szacunku dla matki Ziemi, a także poznanie praw, które regulują stosunki pomiędzy organizmami żywymi i naturalnym środowiskiem ich bytowania. W czasie realizacji projektu, dzięki pogadankom, rozmowom, prezentacjom multimedialnym, rozrywkom umysłowym i pracy z Internetem, uczniowie zapoznali się z miejscem Ziemi w Układzie Słonecznym i we Wszechświecie, jej budową, zasobami naturalnymi, bioróżnorodnością, selektywną zbiórką odpadów i możliwościami zapobiegania jej degradacji. Dowiedzieli się też, w jaki sposób osobiście mogą przyczynić się do zapobiegania marnotrawieniu zasobów naturalnych i przeciwstawić się ignorancji wobec środowiska. Uczniowie wspólnie stworzyli Kodeks dobrego mieszkańca Ziemi i napisali odezwę do poddanych w imieniu naszej planety. Podczas zajęć wykonali również mnóstwo prac plastycznych różnorodnymi technikami, które na zakończenie projektu edukacyjnego zostały zaprezentowane na wystawie w Niepublicznym Przedszkolu „Tęcza” w Bydgoszczy, z którym nasza szkoła współpracuje już od wielu lat. Młodzi ludzie spotkali się także z panią z Kujawsko–Pomorskiego Centrum Edukacji Ekologicznej w Bydgoszczy i mogli uczestniczyć w bardzo ciekawych zajęciach poprowadzonych przez nią na temat: Dbamy o Ziemię, a segregując śmieci i nieużytki do odpowiednich pojemników w praktyce sprawdzili swoją wiedzę na ten temat. Dzięki realizacji projektu uświadomiłyśmy dzieciom, że na każdym z nas spoczywa odpowiedzialność za los naszej planety, bo wszyscy mamy wspólne powietrze, wodę i ziemię. Człowiek jest tylko cząstką tego świata, może i powinien cieszyć się życiem, ale ma też obowiązek przeciwstawiać się wszelkiej arogancji wobec środowiska, żeby życie na Ziemi mogło dalej istnieć i pięknem tego świata mogły zachwycać się kolejne pokolenia.

Maria Kozik
Bożena Dorszewska