Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego pt. „Papierowo naokoło” - zobacz galerię zdjęć

Projekt edukacyjny pt. „Papierowo naokoło” był realizowany w październiku 2015r. na oddziale Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza oraz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Adresatami byli uczniowie szkoły szpitalnej w wieku od 3 do 18 lat biorący udział w pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych. Główne cele realizowane w ramach projektu to:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Wspieranie rozwoju procesów poznawczych i logicznego myślenia.
• Rozbudzanie w podopiecznych ciekawości otaczającego świata poprzez poznanie nowej techniki plastycznej – origami.
• Wspieranie sprawności manualnej: ćwiczenia chwytu pęsetkowego, rozwijanie koordynacji dotykowo-wzrokowej, kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności,
• Utrwalenie wiadomości na temat wybranych zwierząt z różnych zakątków kuli ziemskiej.
Założenia projektu zostały ujęte w czterech blokach:
- Japonia domem origami – kaczuszka Omi
- Jeż Stefan
- Karmik dla ptaszków
- Afrykańskie giganty
Realizacja założeń odbyła się w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Opracowany projekt edukacyjny pt. „Papierowo naokoło” miał za zadanie przekazać dzieciom i młodzieży konkretne wiadomości na temat techniki origami płaskie z koła a także wiedzy dotyczącej wybranych zwierząt z całego świata. Specyfika funkcjonowania szkoły szpitalnej (nietypowe miejsce, warunki oraz uczeń, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej) nakłada na nas szczególny obowiązek organizowania zajęć w taki sposób, by realizowany był cel nadrzędny – terapeutyczny, który nadaje wszystkim zajęciom edukacyjno – wychowawczym swoisty i niepowtarzalny charakter. Wszystkie metody i formy pracy przewidziane w projekcie, zostały dostosowane do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów szkoły szpitalnej, którzy pracowali w grupach lub indywidualnie. W trakcie realizacji wykorzystano metody aktywizujące. Uczniowie brali udział w rozmowach tematycznych, quizach wiedzy, pokazach multimedialnych, pracowali z tekstem (baśnie, artykuły). Przede wszystkim jednak mieli możliwość wykazania się działaniem w praktyce, tworząc modele w technice origami płaskim z kół. W trakcie zajęć uczniowie posiedli umiejętność posługiwania się techniką origami oraz czytania schematów. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy na temat Japonii – domu origami. 
Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Efekty realizacji projektu  zostały zaprezentowane na wystawie plastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bydgoszczy (siedzibie bydgoskiego Klubu Origami Orizuru) po zakończeniu realizacji projektu. Prace uczniów zostały sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.