Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Projekt edukacyjny „Podróże małe i duże”

Projekt edukacyjny „Podróże małe i duże”

Projekt zawiera:

I.Wstęp.

II.Nazwę projektu.

III.Cele projektu.

IV.Czas i zasięg trwania projektu.

V.Treści i sposoby realizacji.

VI.Środki i materiały do realizacji projektu.

VII.Kryteria oceniania.

VIII.Formy prezentacji.

IX.Przewidywane efekty projektu.

X.Ewaluację projektu.

XI.Realizatorzy projektu.

I.Wstęp

Doświadczenie zdobyte w pracy z uczniami stało się przyczyną do napisania projektu, który z jednej strony pozwoli zdobywać wiedzę, rozwijać zainteresowania i pasje uczniów,
z drugiej zaś, umożliwi poznanie im wielu ciekawych miejsc na naszym globie. Realizacja założeń projektu stwarza uczniom warunki do nauki poprzez twórczą aktywność. Znane wszystkim powiedzenie mówi, iż podróże kształcą. Podróże od zawsze fascynowały ludzi. Pociągały tajemnicą, kusiły perspektywą przeżycia przygody.Podróże małe i duże” mają wzbudzić w uczniach ciekawość świata oraz zachęcić ich do poznawania, poszukiwania oraz rozbudzania zainteresowań. Ukazanie uczniom szkoły szpitalnej piękna i różnorodności otaczającego ich świata sprzyja ich rozwojowi, zachęca do poznawania, poszukiwania, daje podstawę do rozbudzania zainteresowań. Jest to również dla nich możliwość oderwania się od rzeczywistości, przeniesienia się w miejsca odległe od szarej, szpitalnej rzeczywistości.

II. Nazwa projektu: „Podróże małe i duże”

III. Cele projektu

Cel główny

Poznanie wybranych krajów na kuli ziemskiej, ich piękna, różnorodności, kultury i tradycji.

Cel terapeutyczny

Poznanie nowych form rozładowanie frustracji i negatywnych emocji związanych z chorobą oraz pobytem w szpitalu.

Cele szczegółowe:

· uwrażliwienie na piękno środowiska przyrodniczego, dostrzeżenie piękna odwiedzanych miejsc;

· poznanie najważniejszych zabytków, zwyczajów, wydarzeń i postaci związanych
z historią wybranych krajów;

· rozwijanie zainteresowań geografią jako nauką;

· rozwijanie wrażliwości na piękno krajobrazów świata;

· pogłębianie wiedzy o wybranych krajach;

· zachęcanie do poznawania życia mieszkańców wybranych krajów, ich kultury, życia, języka, tradycji i zwyczajów;

· rozbudzanie ciekawości poznawczej i twórczego działania;

· zdobycie umiejętności poszukiwania wiadomości w różnych źródłach informacji
(encyklopedie, słowniki, czasopisma popularno-naukowe, Internet);

· integracja środowiska szpitalnego;

· wyładowanie ekspresji twórczej poprzez śpiew, grę na instrumentach, słuchanie muzyki oraz zabawę przy muzyce.

IV. Czas i zasięg trwania projektu

1. Czas trwania projektu – październik 2015 r. - czerwiec 2016 r.

2. Rodzaj i zasięg projektu – Jest to projekt poznawczy, wieloetapowy, obejmujący dzieci przebywające na leczeniu w Zespole Szkół Nr 33 w Bydgoszczy na Oddziale Onkologii
i Hematologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1.

V. Treści i sposoby realizacji.

Treści realizacji projektu:

Październik

Temat: Poznajemy Europę

1. Rozmowy kierowane na temat Europy. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z mapą polityczną.

3. Praca z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi naszego kontynentu.

4. Wykonanie kart pracy.

5. Wyszukiwanie informacji o krajach Europy.

6. Quiz wiedzy - państwa Europy.

7. Wykonanie prezentacji multimedialnej o Europie.

8. Muzyczne ciekawostki z Europy.

9. Wykonywanie tematycznych prac plastycznych.

10. Kulinarna podróż po Europie.

11. Impreza pt. „Włochy – moja wymarzona podróż”

Listopad

Temat: Poznajemy Azję.

1. Rozmowy kierowane na temat Azji. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z mapą albumami, książkami podróżniczymi.

3. Praca z mapą polityczną Azji.

4. Quiz wiedzy - dlaczego fascynuje nas Azja?

5. Wyszukiwanie informacji o zabytkach i regionach turystycznych Azji.

6. Poznanie ciekawostek o krajach azjatyckich.

7. Czarodziejski świat papieru i orgiami – zajęcia praktyczne.

8. Wykonanie gazetki o Azji.

9. Muzyczne ciekawostki z Azji.

10. Kulinarna podróż po Azji.

11. Impreza pt. „Japonia – moja wymarzona podróż”.

Grudzień

Temat: Poznajemy Afrykę

1. Rozmowy kierowane na temat Afryki. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z mapą polityczną.

3. Praca z materiałami edukacyjnymi poświęconymi Afryce.

4. Wyszukiwanie informacji o florze i faunie Afryki.

5. Wykonanie folderu o wybranym kraju afrykańskim i jego atrakcjach turystycznych.

6. Wykonanie prezentacji multimedialnej o Afryce.

7. Wykonanie gazetki poświęconej Afryce.

8. Afrykańskie inspiracje plastyczne i kulinarne.

9. Szukanie źródeł muzyki – zajęcia tematyczne.

10. Impreza pt. „Egipt – moja wymarzona podróż”

Luty

Temat: Poznajemy Amerykę Południową.

1. Rozmowy kierowane na temat Ameryki Południowej. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z komputerem. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet.

3. Praca z materiałami edukacyjnymi poświęconymi Ameryce Południowej.

4. Wyszukiwanie ciekawostek związanych z Ameryką Południową.

5. Wykonanie prezentacji multimedialnej o Ameryce Południowej.

6. Wykonanie gazetki poświęconej krajom Ameryki Łacińskiej.

7. W kręgu kultury latynoamerykańskiej – zajęcia muzyczno-plastyczne.

8. Impreza pt „Brazylia – moja wymarzona podróż”.

Marzec

Temat: Poznajemy Amerykę Północną.

1. Rozmowy kierowane na temat Ameryki Północnej. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z komputerem. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet informacji
o odkryciach geograficznych.

3. Praca z materiałami edukacyjnymi poświęconymi Ameryce Północnej.

4. Wyszukiwanie informacji o najciekawszych zabytkach Meksyku.

5. Wykonanie prezentacji multimedialnej o Ameryce Północnej.

6. Wykonanie gazetki poświęconej Ameryce Północnej.

7. Ostre smaki, taneczne rytmy i kolory Meksyku.

8. Impreza pt. „Meksyk – moja wymarzona podróż”.

Kwiecień

Temat: Poznajemy Australię.

1. Rozmowy kierowane na temat Australii. Praca z mapą fizyczną.

2. Praca z komputerem. Wyszukiwanie informacji w sieci Internet informacji
o odkryciach geograficznych.

3. Praca z materiałami edukacyjnymi poświeconymi Australii.

4. Wykonanie kart pracy.

5. Wykonanie plakatu o Australii.

6. Wyszukiwanie informacji o walorach turystycznych kontynentu australijskiego.

7. Wykonanie prezentacji multimedialnej o Australii.

8. Rozwiązanie quizu – Australia kraj na Antypodach.

9. Technika plastyczna prosto z Australii.

10. Impreza pt. „Australia – moja wymarzona podróż”.

11. Z piosenką przez kontynent.

Maj i czerwiec

1. Podsumowanie wiedzy o kontynentach.

2. Piosenki, gry i zabawy tematyczne.

3. Konkurs plastyczny pt. „Moja wymarzona podróż”.

4. Pokonkursowa wystawa prac plastycznych.

Sposoby realizacji projektu:

Podczas zajęć wykorzystywane będą następujące techniki:

· czytanie;

· aktywne słuchanie;

· swobodne wypowiedzi;

· burza mózgów;

· praca z mapą;

· praca z komputerem;

· zabawy plastyczne (wykonanie plakatów, gazetek i tematycznych prac plastycznych);

· rebusy;

· wykreślanki;

· krzyżówki, szarady;

· zagadki słowne i graficzne;

· gry dydaktyczne;

· konkursy i quizy tematyczne;

· śpiew i gra na instrumentach;

· zabawy rytmiczne i taneczne;

· tworzenie ilustracji muzycznych;

· percepcja muzyki.

VI. Środki i materiały do realizacji projektu.

Materiały dydaktyczne:

· materiały edukacyjne (podręczniki, foldery, albumy, artykuły, zdjęcia);

· mapy ścienne;