Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2015/2016

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Twoje zdrowie w Twoich rękach”

W projekcie brali udział uczniowie klas gimnazjalnych i liceum Zespołu Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej, przebywający na  Oddziale Dziennym Psychiatrii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy. Przedsięwzięcie realizowane było w ramach godzin wychowawczych w lutym 2016r.

Nadrzędnym celem projektu było wypracowanie u uczniów świadomych zachowań, nawyków i postaw prozdrowotnych poprzez uwrażliwienie na podstawowe zagadnienia dotyczące zdrowia tj. higieny osobistej, zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Ponadto, kształcono u uczniów umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji, w tym czasopism, literatury oraz Internetu, selekcji informacji oraz przeprowadzania i oceniania własnego działania.

Uczniowie mieli okazję uczestniczyć w ciekawych zajęciach, na których wykorzystano różne rozrywki umysłowe. Rozwiązywali krzyżówki, rebusy, puzzle interaktywne, wyszukiwali potrzebne informacje w Internecie, czasopismach i literaturze, nie zabrakło także prezentacji multimedialnych. Brali również udział w spotkaniu z Panią dietetyczką, które było dla nich ciekawym doświadczeniem. Mogli porozmawiać nt. różnych sposobów odżywiania, zalecanych diet, czy pracy dietetyka. Uczniowie mieli również niebywałą okazję rozmowy z siatkarzami Łuczniczki Bydgoszcz, którzy opowiedzieli im o swojej drodze do kariery, treningach oraz zdrowym odżywianiu jako nieodzownym elemencie drogi do sukcesu każdego sportowca.

Podczas realizacji projektu uczniowie przypomnieli sobie podstawowe zasady higieny osobistej oraz nauczyli się, jak się zdrowo odżywiać. Poznali także zalety aktywności fizycznej i jej wpływ na zdrowie człowieka. Podsumowaniem projektu było stworzenie przez uczniów plakatu tematycznego promującego zdrowie i higienę. Cele projektu zostały osiągnięte.

Sylwia Kamieńska, Katarzyna Niedzwiec