Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego pt. „W kraju papierowej wiśni” - zobacz galerię zdjęć

Projekt edukacyjny pt. „W kraju papierowej wiśni” był realizowany od października 2014 r. do lutego 2015 r. na oddziale Pediatrii, Chorób Infekcyjnych i Hepatologii w Wojewódzkim Szpitalu Obserwacyjno-Zakaźnym im. Tadeusza Browicza oraz w Klinice Psychiatrii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy. Adresatami byli uczniowie szkoły szpitalnej w wieku od 3 do 18 lat biorący udział w pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych. Główne cele realizowane w ramach projektu to:
• Zmniejszanie napięć spowodowanych pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie warunków do osiągania sukcesów i zadowolenia w czasie działalności edukacyjno - wychowawczej.
• Wspieranie zdolności poznawczych prowadzących do rozbudzenia zamiłowań i zainteresowań dziecka.
• Propagowanie kultury dalekiego wschodu za pośrednictwem sztuki origami.
Założenia projektu zostały ujęte w pięciu blokach:
- Japonia domem origami.
- Sadako Sasaki i papierowy żuraw.
- Papierowe Święta.
- Dziecięce święta w Japonii.
- W świecie japońskich legend.

Realizacja założeń odbyła się w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych. Opracowany projekt edukacyjny pt. „W kraju papierowej wiśni” miał za zadanie przekazać dzieciom i młodzieży konkretne wiadomości na temat wybranych zagadnień japońskiej kultury i tradycji. Ponadto dzięki szerokiemu wachlarzowi możliwości w doborze składanych figur sztuki origami, był dostosowany zarówno dla najmłodszych jak i najstarszych uczniów. Specyfika funkcjonowania szkoły szpitalnej (nietypowe miejsce, warunki oraz uczeń, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej) nakłada na nas szczególny obowiązek organizowania zajęć w taki sposób, by realizowany był cel nadrzędny – terapeutyczny, który nadaje wszystkim zajęciom edukacyjno – wychowawczym swoisty i niepowtarzalny charakter. Wszystkie metody i formy pracy przewidziane w projekcie, zostały dostosowane do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów szkoły szpitalnej, którzy pracowali w grupach lub indywidualnie. W trakcie realizacji wykorzystano metody aktywizujące. Uczniowie brali udział w rozmowach tematycznych, quizach wiedzy, pokazach multimedialnych, pracowali z tekstem (baśnie, artykuły). Przede wszystkim jednak mieli możliwość wykazania się działaniem w praktyce, tworząc modele w technice origami zarówno płaskim jak i przestrzennym. W trakcie zajęć uczniowie posiedli umiejętność posługiwania się techniką origami oraz czytania schematów. Dowiedzieli się ciekawych rzeczy na temat Japonii – domu origami, poznali legendy z tego kraju kierowane do dzieci oraz dowiedzieli się jak najmłodsi jego mieszkańcy świętują różne uroczystości.

Wszystkie założone cele projektu zostały osiągnięte. Efekty realizacji projektu  zostały zaprezentowane na wystawie plastycznej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Bydgoszczy (siedzibie bydgoskiego Klubu Origami Orizuru) po zakończeniu realizacji projektu. Prace uczniów zostały sfotografowane i zamieszczone na stronie internetowej szkoły.