Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt międzyprzedmiotowy pt. „Zaczarowany świat baśni Hansa Christiana Andersena”

        Czytanie książek staje się we współczesnym świecie zajęciem elitarnym. Telewizja, komputer są skutecznymi rywalami książek. Baśnie dzięki swej atrakcyjności, tajemniczości wciąż jednak intrygują dzieci. Prawie każdy dorosły wychował się wśród baśni, uwielbiał, gdy rodzice czytali mu opowieści pełne ciekawych i intrygujących zdarzeń.
Baśnie przygotowują dziecko do życia, oswajają ze smutkiem, uczą pokonywać trudności, ukazują, że po złych chwilach przychodzą radosne momenty w życiu. Uczą też wrażliwości na nieszczęścia, biedę innych. Przekonują, że warto być uczciwym, dobrym, cierpliwym, sprawiedliwym, prawdomównym, szczerym, bo w baśniach dobro zawsze zwycięża.
2 kwietnia przypada 210 rocznica urodzin wielkiego baśniopisarza, w kwietniu obchodzimy również Międzynarodowy Dzień Książki dla Dzieci.
Dlatego właśnie chcemy młodszym dzieciom przybliżyć świat baśni, a starszym pomóc na nowo odkryć ich piękno, przypomnieć świat wartości, do którego się odwołują.
Sądzimy, iż szczególnie dla dzieci przebywających w klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii podróż do krainy baśni będzie czasem zapomnienia o chorobie i przeniesienia się myślami do świata, gdzie wszystko jest możliwe.

OGÓLNE CELE PROJEKTU
1.    Stymulowanie rozwoju i inspirowanie twórczych działań dzieci .
2.    Uwrażliwianie na piękno słowa pisanego i mówionego .
3.    Rozwijanie logicznego myślenia w toku kształtowania pojęć.
4.    Rozwijanie zainteresowań czytelniczych uczniów.
5.    Kształtowanie wyobraźni uczniów.
6.    Bogacenie słownictwa.
7.    Kształcenie umiejętności redagowania różnych form wypowiedzi.
8.    Współdziałanie w zespole i rozwiązywanie problemów w sposób twórczy.

CELE SZCZEGÓŁOWE
1.    Zapoznanie uczniów z treścią wybranych baśni.
2.    Kształcenie umiejętności interpretacji utworów pod kątem ich cech gatunkowych.
3.    Zapoznanie z biografią najpopularniejszych baśniopisarzy.
4.    Rozwijanie umiejętności słuchania języka literackiego i posługiwania się nim.
5.    Wdrażanie do poprawnego wypowiadania się pod względem gramatycznym i fleksyjnym.
6.    Pobudzanie zainteresowania książką jako źródłem wiedzy i przeżyć.
7.    Kształcenie umiejętności rozróżniania i zrozumienia związków czasowych.
8.    Wyrabianie umiejętności budowania poprawnych wypowiedzi pod względem logicznym.
9.    Stwarzanie okazji do zrozumienia i odróżniania: zła i dobra, prawdy i fałszu, miłości i nienawiści itp.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU
Osiągnięcia ucznia:
1.    Interpretuje przesłanie moralne poznawanych utworów.
2.    Rozpoznaje cechy gatunkowe baśni.
3.    Zna sylwetki i utwory największych baśniopisarzy.
4.    Dokonuje wnikliwej obserwacji świata przedstawionego.
5.    Wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy.
6.    Korzysta z różnych źródeł informacji.
7.    Uważnie słucha cudzej wypowiedzi.
8.    Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, pisze teksty pisemne .

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:
od 13 do 25 kwietnia 2015 r.

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:
Klinika Pediatrii Hematologii i Onkologii

UCZESTNICY:
Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum Zespołu Szkół nr 33 przebywający na leczeniu w Szpitalu Uniwersyteckim im. dr. A Jurasza

PLAN REALIZACJI PROJEKTU:
Faza wstępna
1.    Zgłaszanie propozycji przez uczniów i nauczycieli, przygotowanie projektu.
2.    Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.
3.    Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia.
4.    Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań oraz sposobów prezentacji.
Faza zasadnicza
Omawianie zagadnień związanych z treścią, budową, przesłaniem baśni na zajęciach w klasach I- III oraz na języku polskim.
Przybliżenie sylwetek największych baśniopisarzy.
Na lekcjach informatyki przygotowanie prezentacji o Hansie Christianie Andersenie oraz  krzyżówek.
Na matematyce utrwalenie wiadomości związanych z życiem i twórczością
 H. Ch. Andersena w formie zadań tekstowych i łamigłówek.
Propozycje tematów:
Najwięksi baśniopisarze wszechczasów.
Baśnie Andersena szkołą mądrości.
Warto jak Hans Christian Andersen wytrwale dążyć do celu.
Podróż do krainy baśni.
Baśniowa ortografia.
Baśń – jaki to utwór?
Wykonujemy projekt okładki, ilustracje do wybranej baśni.
Baśń, która najbardziej mnie wzrusza – wypowiedź pisemna
Metody pracy.
 Metody oparte na słowie i pracy z tekstami kultury
 Metody oparte na obserwacji.
 Metody oparte na praktycznej działalności uczniów.
 Metody aktywizujące.
Formy:
Praca w grupach i indywidualna.
Techniki pracy stosowane do realizacji założeń projektu edukacyjnego:
1. Czytanie, rozmowy kierowane.
2. Aktywne słuchanie.
3. Swobodne wypowiedzi.
4. Burza mózgów.
5. Praca z komputerem.
6. Zajęcia plastyczne.
7. Rozwiązywanie zagadek, krzyżówek, rebusów, wykreślanek.
8. Quizy tematyczne.

EWALUACJA  PROJEKTU
•    Spotkanie uczestników projektu w celu podsumowania i zebrania zdobytej wiedzy o twórczości H. Ch. Andersena  – „Podróż  do krainy baśni”. Wspólna zabawa, quizy, zagadki.
•    Wystawa prac uczniów powstałych w trakcie realizacji projektu.
•    Sprawozdanie z realizacji projektu.       

Osoby odpowiedzialne  za realizację projektu:
Barbara Boniecka
Agnieszka Kiernicka
Katarzyna Niedzwiec
Katarzyna Sypniewska