Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Projekt międzyprzedmiotowy „Odkrywamy piękno polskiej przyrody”

Każdego roku, kiedy kończą się wakacje, a zaczyna rok szkolny jest okazja aby porozmawiać i powspominać wakacyjne wędrówki i podróże. Statystyki pokazują, że coraz więcej osób spędza wolne chwile za granicą, często nie poznawszy wcześniej pięknych miejsc w Polsce. Z drugiej strony nie wszystkich stać na dalekie podróże i z konieczności muszą spędzać wakacje w domu. Dlatego też zarówno jednym jak i drugim nauczyciele i uczniowie pracujący i przebywający w Klinice Pediatrii Hematologii i Onkologii postanowili przypomnieć i w miarę możliwości pokazać, jak piękna jest polska przyroda, jak piękne są polskie krajobrazy. Zgodnie z przysłowiem „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie co posiadacie” warto uświadomić sobie, iż na terenie Polski posiadamy unikatowe, cenne, warte zobaczenia miejsca z zapierającą dech w piersiach fauną i florą. Chcemy zabrać naszych uczniów w rzeczywistą podróż w Bory Tucholskie, gdzie odetchną świeżym, nasyconym żywicą powietrzem, gdzie będą mogli podziwiać wijącą się pośród lasu Brdę, gdzie dowiedzą się jakie zwierzęta i jakie rośliny można tam spotkać. Wirtualnie i podróżując palcem po mapie odwiedzimy piaskowe i bursztynowe wybrzeża Bałtyku, krainę tysiąca jezior na Warmii i Mazurach, zatrzymamy się wśród bagien Biebrzy, będziemy podziwiać urozmaicony krajobraz polskich gór. Aby uatrakcyjnić uczniom nasze podróże chcemy zwrócić uwagę na polskie Naj….

Uznaliśmy, że najlepszym czasem, gdy warto zająć się tą tematyką jest przełom miesięcy września i października, gdy w przyrodzie widoczne są już oznaki jesieni, cieszymy się i korzystamy z zebranych plonów, gdy możemy obserwować zachodzące w otaczającym nas środowisku zmiany. Szczególną okazją będą obchodzone święta, warto je przypomnieć i o nich pamiętać:

- Dzień Ptaków

- Dzień Zwierząt

- Święto Drzewa

Właściwe zrozumienie tych zagadnień, uwrażliwienie na piękno ojczystej przyrody są uzależnione od poziomu wiedzy naszego społeczeństwa. Wiedzę tę nabywa człowiek sukcesywnie wraz ze swoim rozwojem dzięki naturalnej dociekliwości, obserwacji i przekazom otoczenia, a następnie dodatkowo poprzez świadome i ukierunkowane rozwijanie własnych zainteresowań, dlatego tak ważne jest, aby o relacjach, jakie wiążą człowieka z przyrodą mówić jak najczęściej, na wielu przedmiotach.

CELE PROJEKTU
Ogólne:

 1. Ukazanie piękna polskiej przyrody
 2. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za obecny i przyszły stan środowiska
 3. Wyrobienie gotowości do działań na rzecz zrównoważonego rozwoju
 4. Dostrzeganie zagrożeń wynikających z nadmiernej eksploatacji środowiska
 5. Uświadomienie potrzeby ochrony środowiska i ojczystej przyrody

Szczegółowe:

 1. Poznanie urozmaiconych środowisk przyrodniczych w Polsce
 2. Kształtowanie postawy dumy i szacunku wobec ojczystej przyrody
 3. Pogłębianie wiedzy związanej z geografią Polski
 4. Podejmowanie działań dotyczących ochrony środowiska
 5. Nawiązanie więzi ze środowiskiem
 6. Uświadamianie otoczenia o zagrożeniach cywilizacyjnych
 7. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania
 8. Odpowiedzialność za zdrowie własne i innych

ZAŁOŻENIA PROJEKTU


Osiągnięcia ucznia:

 1. Wskazuje piękne przyrodniczo i geograficznie miejsca w Polsce
 2. Rozumie wpływ człowieka na środowisko i przewiduje skutki jego działalności
 3. Postępuje w sposób przyjazny dla środowiska
 4. Docenia wartość środowiska przyrodniczego
 5. Dostrzega potrzebę działania w kierunku poprawy stanu środowiska i podejmuje odpowiednie działania
 6. Dokonuje wnikliwej obserwacji
 7. Wyciąga i interpretuje wnioski oraz ocenia efekty własnej pracy
 8. Korzysta z różnych źródeł informacji
 9. Uważnie słucha cudzej wypowiedzi
 10. Wykonuje prace plastyczne, dekoracje, pisze teksty pisemne

CZAS REALIZACJI PROJEKTU:

Wrzesień/październik 2014

MIEJSCE REALIZACJI PROJEKTU:


Klinika Pediatrii Hematologii i OnkologiiPLAN REALIZACJI PROJEKTU:

Faza wstępna

 1. Zgłaszanie propozycji przez uczniów i nauczycieli, przygotowanie projektu.
 2. Przedstawienie projektu dyrekcji szkoły w celu uzyskania akceptacji.
 3. Zapoznanie z ogólnymi i szczegółowymi celami przedsięwzięcia.
 4. Ustalenie terminów wykonania poszczególnych zadań oraz sposobów prezentacji.

Faza zasadnicza

Przedmiot, rodzaj zajęcia

Tematyka

Formy i metody pracy

Edukacja wczesnoszkolna

.

.

.

.

.

Przyroda / biologia

.

.

.

.

.

.

Pozalekcyjne zajęcia wychowawcze

.

.

.

.

.

.

.

.

Język polski

1. Byliśmy nad morzem, w górach.

2.Bogactwo lasu.

3.Woda to skarb.

4.Śmieci mniej, ziemi lżej.

5.Jak walczyć z zanieczyszczeniem środowiska?

1.Las jako ekosystem.

2. Zwierzęta leśne.

3. Łańcuch pokarmowy

4. Formy ochrony przyrody.

5. Pomniki przyrody.

6. Rozpoznajemy gatunki drzew i krzewów.

7. Fauna i flora obszarów nadmorskich i górskich.

1.Wspominamy wakacje.

2. Z wizytą nad morzem, w górach.

3. Jesień w lesie.

4. Jak zwierzęta przygotowują się do zimy?

5. Chronimy przyrodę.

6. Każdy z nas może być ekologiem.

1.Wspominamy wakacje.

2. Poznanie fragmentów dzieł literackich mówiących o pięknie morza i gór.

3. Jesień w poezji i malarstwie.

4. Ortograficzny las.

5. Przyroda ukazana w wierszach: „Liść” Ratajczaka, „Strofy o późnym lecie” J. Tuwima, „ W lesie” J. Sabiniarza i innych

6. Paleta barw jesieni.

Obserwacje, praca z materiałami źródłowymi, pokaz filmów edukacyjnych, konkursy, quizy, pogadanki, gry dydaktyczne, wykonanie prac konkursowych.

.

.

Praca z podręcznikiem, ćwiczenia, pogadanki, oglądanie i analiza atlasów przyrodniczych, albumów.

.

.

.

.

.

.

Pogadanki, zabawy, konkursy, gry dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów, wykonanie prac plastycznych różnymi technikami

.

.

.

.

Praca z tekstami kultury, zabawa ortograficzna, tworzenie własnych tekstów, ćwiczenia redakcyjne, słownikowe, praca z materiałami źródłowymi - zdjęcia, ilustracje, albumy, ilustrowanie utworów literackich, tworzenie prac konkursowych.

Punkty kluczowe realizacji projektu

1. Wycieczka do Woziwody – obcowanie z ekosystemem leśnym, rozpoznawanie drzew, obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie o tej porze roku.

 1. Spotkanie z panem leśniczym.
 2. Święto Drzewa.
 3. Włączamy się w dzieło sprzątania świata.
 4. Przygotowanie przez uczniów i nauczycieli listy polskich Naj… związanych szczególnie ze środowiskiem naturalnym
 5. Wystawa prac uczniów powstałych w trakcie realizacji projektu.
 6. Sprawozdanie z realizacji projektu.

Nauczyciele odpowiedzialni za realizację projektu:

Katarzyna Sypniewska

Agnieszka Kiernicka

Jolanta Sękowska

                                                           Justyna Rypolc