Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Zdrowie na talerzu”

Wychodząc na przeciw profilaktyce prozdrowotnej od 03.02. 2015 roku do 13.02.2015 r. realizowano w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym, głównie na oddziałach kardiologii i pneumonologii, projekt edukacyjny „Zdrowie na talerzu”. Objęte nim zostały dzieci w wieku od 3 – 18 lat. Nadrzędnym celem realizowanego projektu było odreagowanie napięć spowodowanych chorobą i pobytem w szpitalu poprzez stwarzanie pogodnej i twórczej atmosfery na oddziale oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej zdrowego żywienia oraz kształtowanie umiejętności i nawyków niezbędnych do utrzymania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności indywidualnej i świadomego wyboru. Założenia projektu były realizowane w ramach pozalekcyjnych zajęć wychowawczych i edukacji wczesnoszkolnej. Tematyka obejmowała: zasady prawidłowego żywienia, urozmaicenie i regularność posiłków, składniki odżywcze i ich znaczenie dla organizmu, piramida żywienia, wpływ prawidłowej diety na zdrowie i kondycję organizmu, tradycyjne potrawy a zdrowe odżywianie, estetyka przygotowania i spożywania posiłków, sporządzanie listy prawidłowych nawyków żywieniowych, przygotowanie prezentacji multimedialnej, produkty zaliczane do zdrowej żywności, przepisy, które warto polecić. Dostosowując się do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów wykorzystano następujące metody pracy: rozmowy tematyczne, rozrywki umysłowe, zajęcia plastyczne, burza mózgów, pokazy multimedialne, praca z komputerem, quiz tematyczny.
W ramach ewaluacji projektu zorganizowano:
1. Wystawę prac na holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego pt. „ Zdrowie na talerzu”
2. Imprezę o charakterze kulinarnym „Zdrowie na talerzu”
Wszystkie założone przez nas cele projektu zostały osiągnięte. Tematyka nie zniechęciła dzieci do aktywnego udziału w proponowanych zajęciach. Wykorzystanie środków wizualnych wzbudziło duże zainteresowanie. Mamy nadzieję, że propagowanie zasad zdrowego odżywiania się znajdzie odzwierciedlenie w codziennym życiu uczniów.

B. Deptuła, M. Sakowska, B. Kocoń