Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

Podsumowanie projektu edukacyjnego „Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję” - obejrzyj galerię zdjęć

„Przyroda nie zna nagrody ni kary, zna tylko konsekwencje”. - R.Ingersoll.

Zachowania proekologiczne są wymogiem naszych czasów. Stanowią ważny punkt w podejmowanych przez szkołę i rodzinę zadaniach wychowawczych i edukacyjnych. Włączając się w ich realizację opracowano projekt edukacyjny, którego celem było propagowanie wśród dzieci i młodzieży tematyki dotyczącej (szeroko rozumianej) ekologii i ochrony środowiska naturalnego Ziemi oraz związku człowieka ze środowiskiem.

Był on przeprowadzony w dwóch terminach (we wrześniu 2014r i w kwietniu 2015r) w ramach zajęć dydaktycznych na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej oraz na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym.

Tematyka obejmowała takie zagadnienia jak: ekologia jako nauka, środowisko i jego elementy, słownictwo związane z ochroną środowiska naturalnego, segregowanie i wykorzystanie wtórne odpadów, oszczędność i ochrona czystości wody, ochrona powietrza i gleby, zdrowy styl życia, produkty ekologiczne, formy ochrony przyrody, parki narodowe i krajobrazowe, rezerwaty i pomniki przyrody, rośliny i zwierzęta chronione, zasady bezpiecznego obcowania z przyrodą, organizacje walczące o ochronę przyrody w Polsce i na świecie.

Dostosowując się do możliwości intelektualnych i zdrowotnych uczniów wykorzystano m.in. następujące metody pracy: dyskusje, pokaz, obserwacja, prezentacje multimedialne, wykonywanie ćwiczeń (segregowanie odpadów, umiejętność oszczędzania wody i energii elektrycznej), tworzenie plansz poglądowych, układanie rymowanek, haseł, wykonywanie plakatów, rozmowy tematyczne, rozrywki umysłowe, zajęcia plastyczne, burza mózgów, pokazy multimedialne, praca z komputerem, quiz tematyczny.

Wszystkie te działania prowadziły do osiągnięcia takich celów jak: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych oraz rozbudzanie emocjonalnej więzi z przyrodą, uświadomienie uczniom szczególnego miejsca człowieka w przyrodzie, wdrażanie do podejmowania działań koniecznych dla ochrony środowiska naturalnego Ziemi, kształtowanie postaw odpowiedzialności za obecny i przyszły jego stan, przygotowanie do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń dla przyrody i nadmiernej eksploatacji środowiska, uświadomienie związku stanu środowiska naturalnego ze zdrowiem człowieka.

W ramach ewaluacji projektu zorganizowano:

Szkolny konkurs plastyczny „Jestem przyjacielem środowiska, w którym żyję”,

imprezę „Wiosna w lesie”, której gościem był Pan Jarosław Chłąd – leśnik z Nadleśnictwa Bydgoszcz

oraz wystawę pokonkursową w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy.

 

B. Deptuła, M. Sakowska, B. Kocoń