Projekty edukacyjne / Projekty edukacyjne 2014/2015

powrót

„Jedz smacznie i zdrowo” projekt edukacyjny realizowany w Zespole Szkół Nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej

I. Wstęp
    „Jedz smacznie i zdrowo” to projekt edukacyjny, którego celem jest przekazanie uczniom zasad prawidłowego i  zdrowego odżywiania, zachęcenie ich do pierwszych samodzielnych prób gotowania w kuchni i wspólnego, rodzinnego spożywania posiłków oraz zwrócenie ich uwagi na ważne problemy społeczne takie, jak marnowanie żywności, energii czy wody.
Złe odżywianie to problem współczesnego świata, a niestety nieprawidłowe żywienie w młodości jest przyczyną wielu chorób występujących w wieku dorosłym. Niedobór bądź nadmiar energii i składników pokarmowych w codziennej diecie prowadzi w pierwszej kolejności do obniżenia szansy edukacyjnej ucznia poprzez pogorszenie rozwoju fizycznego, intelektualnego czy emocjonalnego. Badania przeprowadzone przez Instytut Żywności i Żywienia wskazują, że nawet wczesne konsekwencje zdrowotne mogą być nieodwracalne.
    Szczególnie  młodzież będąca na etapie intensywnego rozwoju zalicza się do grupy osób, najbardziej narażonych na jego skutki. Do częstych błędów żywieniowych popełnianych przez   nastolatków należy spożycie zbyt małej lub dużej ilości pożywienia, niezbilansowana dieta, a przede wszystkim nieodpowiedni styl życia. Nadmierne spożycie kalorii idzie w parze z pogorszeniem składu i wartości odżywczej diety. W takim jadłospisie dominują duże ilości tłustych, słonych i słodkich przekąsek lub potraw, przy minimalnym spożyciu mleka, warzyw i owoców. Kolejnym problemem zauważalnym u nastolatków jest mała aktywność fizyczna. Niestety, po przyjściu ze szkoły zapominają o sporcie i wybierają inne formy spędzania wolnego czasu. Najczęściej przez kilka godzin oglądają telewizję, grają w gry komputerowe. Na ogół przy tego typu odpoczynku towarzyszą im duże ilości wysokokalorycznych przekąsek bogatych w tłuszcze i cukry.
    Mamy nadzieję, że realizacja tego projektu  pozwoli nam zwiększyć świadomość żywieniową naszych uczniów oraz wpłynie na zmianę tych złych nawyków poprzez wdrożenie do codziennego stosowania zasad zdrowego żywienia. Projekt ten realizowany  jest w oparciu o program akcji edukacyjnej „ Żyj smacznie i zdrowo”   marki Winiary.
II. Cele projektu:
cel główny:
    poznanie znaczenia zdrowego odżywiania
cele szczegółowe, uczeń:
    poznaje korzyści wynikające ze spożywania 5 posiłków dziennie
    wymienia techniki kulinarne pozwalające zachować wartości odżywcze przygotowywanych posiłków
    przewiduje wpływ marnowania żywności na środowisko
    nabywa  postawy prospołeczne i promuje ideę dzielenia się jedzeniem z potrzebującymi
    wymienia znaczenie składników występujących w warzywach i owocach i ich wpływ na organizm człowieka
     układa menu z dostępnych produktów
III. Czas trwania i zasięg projektu:
Projekt realizowany będzie od 16 marca do 31 marca 2015r.  na oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1; oraz od 16 marca do 15 kwietnia 2015r. na oddziale Endokrynologii Szpitala Dziecięcego. Treści tematyczne będą przekazywane na lekcjach wychowawczych, języka polskiego, biologii  w klasach I-III gimnazjum; lekcjach przyrody w klasach IV-VI szkoły podstawowej oraz wybiórcze treści w klasach I-III edukacji wczesnoszkolnej.
IV. Treści tematyczne:
1. Racjonalne żywienie.
2. Techniki kulinarne, jak gotować smacznie i zdrowo?
3. Nie marnuj jedzenia. Myśl ekologicznie!
4. Jedz smacznie, zdrowo i niedrogo.
5. Pięć porcji warzyw i owoców.
6. Gotowanie – poznanie smaków i aromatów produktów.
7. 10 zasad racjonalnego żywienia .
V. Metody i formy:
    formy: zbiorowa i indywidualna
  metody: pogadanka, burza mózgów, praca w grupach, praca indywidualna, dyskusja, quizy, krzyżówki,
VI. Pomoce:
    zestaw materiałów edukacyjnych przygotowanych przez Firmę Winiary, plansze, zdjęcia, produkty spożywcze, karty, szary papier, pisaki; prezentacja PowerPoint, filmy edukacyjne, itp.
VII. Przebieg i realizacja projektu:
1. Zajęcia tematyczne na oddziałach.
2. Zapoznanie z utworami literackimi propagującymi zdrowe odżywianie.
3. Pokaz filmów i prezentacji multimedialnych.
4. Quizy tematyczne.
5. Konkursy wiedzy o zdrowym odżywianiu.
6. Impreza podsumowująca projekt „ Jemy smacznie i zdrowo” na oddziale Pediatrii, Hematologii i Onkologii.
7. Sprawozdanie z realizacji projektu.
 Realizatorzy projektu:
    Agnieszka Kiernicka, Katarzyna Sypniewska, Anna Tojza