Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy / Konkursy 2021/2022

powrót

Regulamin konkursu matematyczno - plastycznego "Piękna Królowa Ludolfina"

      Z okazji święta liczby pi, które przypada 14.03.2022 zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w konkursie międzyoddziałowym.

Cele konkursu:
1. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań matematycznych uczniów szkół szpitalnych.
2. Zachęcanie uczniów do samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej i jej porządkowanie.
3. Doskonalenie umiejętności logicznego, twórczego i kreatywnego myślenia.
4. Doskonalenie umiejętności manualnych.
5. Zachęcanie uczniów do poznawania nowych technik plastycznych.

Warunki konkursu:
Konkurs adresowany jest do uczniów ZS nr 33 - pacjentów oddziałów dziecięcych dwóch bydgoskich szpitali.
1. Przedmiotem konkursu jest przygotowanie jednej wspólnej oddziałowej pracy plastycznej przedstawiającej liczbę pi (Ludolfinę). Format dowolny. W skład pracy muszą wchodzić elementy matematyczne. Praca może być wykonana dowolną techniką.
2. Za umożliwienie uczniom udziału w konkursie odpowiedzialni są nauczyciele Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy.
3. Czas trwania konkursu 11.03.22-31.03.22.
4. Zwycięskie oddziały otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe.
5. Do każdej pracy należy dołączyć informację, zawierającą nazwę oddziału z której pochodzi praca.
6. Prace należy dostarczać do sekretariatu ZS nr 33 lub bezpośrednio do organizatorów. Wszystkie prace przechodzą na własność organizatorów.
7. Wyłonienie zwycięskiego oddziału nastąpi w kwietniu 2022 roku i zostanie ogłoszone na stronie internetowej ZS nr 33 w Bydgoszczy - http://zs33.bydgoszcz.pl/.
8. Prace uczestników zostaną zaprezentowane na pokonkursowej wystawie w holu SU nr 1 w Bydgoszczy.


Organizatorzy: Justyna Rocławska, Małgorzata Ziętara