Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do wzięcia udziału w szkolnym konkursie wiedzy „Co wiesz o swoim sercu? ”

Włączając się w obchody Światowego Dnia Serca pragniemy zachęcać dzieci i młodzież, by świadomie dbały o swoje zdrowie od najmłodszych lat. Poszerzaniu wiedzy i zdobywaniu umiejętności ma służyć cykl zajęć dotyczących profilaktyki związanej ze zdrowym trybem życia, których podsumowaniem będzie rozwiązywanie przez uczniów zadań konkursowych.
Konkurs będzie przeprowadzony w tygodniu poprzedzającym oficjalne obchody Światowego Dnia Serca.
Jak co roku nasze przedsięwzięcie wspiera Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej, która jest głównym sponsorem nagród.


I. Cele konkursu:
1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, chorób serca i ich leczenia.
2. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
3. Doskonalenie umiejętności wyszukiwania informacji oraz samodzielnego rozwiązywania quizu.
4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.

II. Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów ZS nr 33.
2. Jego przedmiotem jest samodzielne rozwiązanie quizu tematycznego.
3. Konkurs będzie przebiegał w dwóch etapach: I – wyłonienie zwycięzców na oddziale,
II – wyłonienie laureatów wśród zwycięzców wybranych na oddziałach.
III. Kryteria wiekowe uczestników:
- przedszkole ( 5-6 lat)
- klasy I – III
- klasy IV – VIII
- klasy ponadpodstawowe

IV. Informacje potrzebne do wyłonienia zwycięzców:
- imię i nazwisko dziecka, klasa, adres zamieszkania
- nazwa oddziału

V. Czas trwania konkursu: od 21 września do 26 września 2020r.
VI. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 30 września 2020r.
VII. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone na oddziały lub przesłane pocztą.


Organizatorzy: M. Sakowska, B. Kocoń, B. Deptuła, M. Modrzyńska