Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Nasi skrzydlaci przyjaciele”.

Cele konkursu:
1. Uwrażliwienie na piękno i bogactwo świata przyrody Polski.
2. Ukazanie różnorodności ptaków żyjących w różnych ekosystemach
naszego kraju oraz ich roli w życiu zwierząt, roślin i ludzi.
3. Kształtowanie postaw proekologicznych.
4. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych obserwacji.
5. Doskonalenie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów ZS nr 33 - pacjentów oddziałów dziecięcych bydgoskich szpitali.
2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klasy VII – VIII
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
- nazwę oddziału i nazwisko nauczyciela,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33. (załącznik ZGODA-Nasi skrzydlaci przyjaciele.)
5. Czas trwania konkursu 21.09 – 09.10. 2020 r.
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. O sposobie ich wręczenia opiekunowie laureatów poinformowani będą telefonicznie.
7. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w październiku i listopadzie 2020 roku w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Skłodowskiej – Curie 4.
8. Prace należy dostarczać na adres:

Zespół Szkół nr 33 dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
w Bydgoszczy, ul. Skłodowskiej-Curie 4,
85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17.

Życzymy powodzenia w konkursie.
Organizatorzy:
B. Kocoń,
M. Modrzyńska
M. Sakowska
B. Deptuła