Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Mój wymarzony zawód”

Cele konkursu:
1. Pogłębianie wiedzy na temat zawodów
2. Rozbudzanie zainteresowań nowymi zawodami pojawiającymi się
na współczesnym rynku pracy.
3. Rozwijanie umiejętności planowania własnej kariery edukacyjno-zawodowej.
4. Rozwijanie umiejętności plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej przebywających na leczeniu w szpitalach i będzie trwał 12.10.2020-21.11.2020.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w kategoriach wiekowych:
- dzieci przedszkolne
- uczniowie klas I-III,
- uczniowie klas IV-VI
- uczniowie klas VII-VIII
- uczniowie klas ponadpodstawowych
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko autora
- wiek i klasa
- nazwa oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych. 
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 26 listopada 2020r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Prace należy dostarczyć w terminie do 23.11.2020 r. do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 – 15.00 lub bezpośrednio organizatorowi.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl


Życzę powodzenia w konkursie.
Organizator: Iwona Górczyńska