Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym KOTYLION CZY KOKARDA NARODOWA ?

Cele konkursu:
1. Odreagowanie stresów wynikających z hospitalizacji.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych i szacunku do symboli narodowych.
3. Rozwijanie zainteresowań historią małej i dużej Ojczyzny.
4. Poznanie i wykorzystanie różnorodnych materiałów i technik plastycznych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do uczniów ZS nr 33 - pacjentów oddziałów dziecięcych bydgoskich szpitali.
2. Zadaniem konkursowym jest samodzielne wykonanie płaskiej lub przestrzennej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas 0-III,
- uczniowie klas IV-VI,
- uczniowie klasy VII – VIII
- uczniowie klas ponadpodstawowych
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia, nr telefonu, adres domowy - nazwę oddziału i nazwisko nauczyciela,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie oraz przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 dla celów konkursu.
5. Czas trwania konkursu 19. 04. 2021 – 29. 04. 2021
6. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy. O sposobie ich wręczenia opiekunowie laureatów
poinformowani będą telefonicznie.
7. Pokonkursowa wystawa prac będzie miała miejsce w holu Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego.
8. Prace należy dostarczać do sekretariatu szkoły lub do organizatorów.

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy: B. Deptuła, M. Modrzyńska, M. Sakowska