Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym "Moja rodzina".

"Rodzina jest sobą, jeżeli buduje się na takich odniesieniach, na wzajemnym zaufaniu, na zawierzeniu wzajemnym. Tylko na takim fundamencie można też budować proces wychowania, który stanowi podstawowy cel rodziny i jej pierwszorzędne zadanie".
„Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością,
która pozostaje zawsze otwarta”.
Jan Paweł II


Kierując się słowami Jana Pawła II, zachęcamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie plastycznym, w którym zaprezentują oni portret swojej rodziny, ten faktyczny lub wymarzony.


Cele konkursu:
1. Zapoznanie z myślami Jana Pawła II dotyczącymi wyzwań, przed którymi staje każda współczesna rodzina.
2. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
3. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci leczących się w bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3. Można zastosować dowolną technikę plastyczną.
3. Prosimy uczniów o umieszczenie na odwrocie pracy krótkiego opisu dotyczącego przedstawionej rodziny.
4. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkole
- klasy I - III
- klasy IV – VI
- klasy VII- VIII
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu, załącznik - ZGODA-Moja rodzina.
6. Czas trwania konkursu: od 18 września do 15 października 2020r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 29 października 2020 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
8. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4,
85-094 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy:
B. Deptuła, B. Kocoń, M. Sakowska, M. Modrzyńska