Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie „Uroki Ziemi”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym adresowanym do uczniów przebywających na leczeniu na oddziałach dziecięcych bydgoskich szpitali.
1. Cele konkursu:
- odwracanie uwagi dzieci od problemów związanych z chorobą i pobytem w szpitalu poprzez twórczość plastyczną;
- uwrażliwienie na piękno naszej planety;
- rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej;
- doskonalenie sprawności manualnych i rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
2. Regulamin konkursu:
- konkurs kierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
- zadaniem konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnie z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
- prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
- prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy IV – VI, - klasy VII – VIII, - szkoła średnia
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę , nazwę oddziału.
- do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie
4. Kryteria oceny:
- staranne i pomysłowe wykonanie pracy;
- zgodność pracy z tematem;
- ciekawa forma ( technika, kompozycja, zastosowanie różnorodnych środków plastycznych)
5. Czas trwania konkursu: 12.10.2020 – 14.11.2020 r.
6. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do organizatorów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 25.11.2020 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs.33.bydgoszcz.pl


Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i wielu artystycznych przeżyć.
Organizatorzy: Bożena Gęborys, Justyna Rocławska, Aleksandra Matuszak