Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy / Konkursy 2020/2021

powrót

Zaproszenie do szkolnego konkursu plastycznego na temat: Zdrowa jesień

Cele konkursu:


1. Zachęcanie uczniów do poszerzania wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
2. Uwrażliwienie uczestników na piękno kolorystyki jesiennej przyrody.
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i twórczej aktywności.
4. Doskonalenie umiejętności manualnych uczniów oraz wdrażanie do estetycznego łączenia różnorodnych technik plastycznych.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy dowolną techniką plastyczną.
3. Prace ocenione będą w czterech kategoriach wiekowych:
- Przedszkole.
- SP klasy I – III.
- SP klasy IV – VIII.
- Klasy ponadpodstawowe.
4. Każda praca powinna zawierać:
- imię, nazwisko i wiek uczestnika, numer telefonu do kontaktu z uczniem oraz nazwę oddziału,
- imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
- zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33.
5. Czas trwania konkursu: od 12.10 – 30.10.2020 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w listopadzie, a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl.
7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
8. Prace konkursowe prosimy dostarczać do sekretariatu ZS nr 33 w Bydgoszczy lub bezpośrednio do organizatorów do dnia 30.10.2020r. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, przechodzą na własność organizatorów.
9. O sposobie wręczenia/dostarczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
10. Prace konkursowe będzie można obejrzeć na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4 oraz na szkolnej stronie Facebook.

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy:
M. Modrzyńska, S. Kamieńska, M. Górska