Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do międzyszkolnego konkursu plastycznego

Ktoś powiedział, że „sport to najpiękniejsza choroba i najzdrowsze uzależnienie”. Pewnie każdy z nas chciałby się tak pięknie uzależnić od sportu jak wybitny polski lekkoatleta Bronisław Malinowski. Mistrz Polski, mistrz Europy, mistrz i wicemistrz olimpijski. Urodził się w Nowem n. Wisłą. Już za życia był legendą.


Pragnąc zachęcić uczniów do poznania sylwetki tego słynnego Polaka i wzorowania się na jego przesłaniu „Wierzyłem w siebie, w swoje możliwości. Kto tego nie robi, z góry skazuje się na przegraną”, zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym, w którym możecie plastycznie przedstawić sylwetkę tego lekkoatlety, jak i własne zainteresowania sportowe.


Cele konkursu:
1. Poznanie życia i osiągnięć Bronisława Malinowskiego.
2. Propagowanie postaw prozdrowotnych wynikających z czynnego uprawiania sportu.
3. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół województwa kujawsko – pomorskiego oraz dzieci leczących się w bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3. Można zastosować dowolną technikę plastyczną.
3. Prace zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- przedszkole
- klasy I - III
- klasy IV – VI
- klasy VII- VIII
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego, adres domowy
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu. 
Załącznik 1
5. Czas trwania konkursu: od 12 maja do 4 czerwca 2021r.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 31 maja 221 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
7. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
8. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz Urzędu Marszałkowskiego.

Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat: w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy: B. Deptuła, B. Kocoń