Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Regulamin szkolnego konkursu plastycznego na temat: Mamy kota na punkcie kotów.

Cele konkursu:

1. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i twórczej aktywności.
2. Doskonalenie umiejętności manualnych uczniów oraz wdrażanie do estetycznego łączenia różnorodnych technik plastycznych.
3. Poszerzanie wiedzy uczniów na temat życia i zachowań kotów.

Regulamin konkursu:

1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy, dowolną techniką plastyczną ilustrującej różnorodne zachowania kotów.
3. Prace ocenione będą w czterech kategoriach wiekowych:
• Przedszkole.
• SP klasy I – III.
• SP klasy IV – VIII.
• Klasy ponadpodstawowe.
4. Każda praca powinna zawierać:
• imię, nazwisko i wiek uczestnika, numer telefonu do kontaktu z uczniem oraz nazwę oddziału,
• imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego,
• zgodę rodzica/ opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33.
5. Czas trwania konkursu: od 15.02 – 27.02.2021 r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 11 marca 2021 r., a lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl.
7. Autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
8. Prace konkursowe prosimy dostarczać do sekretariatu ZS nr 33 w Bydgoszczy lub bezpośrednio do organizatorów do dnia 27.02.2021 r. Wszystkie prace biorące udział w konkursie, przechodzą na własność organizatorów.
9. O sposobie wręczenia/dostarczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
10. Prace konkursowe będzie można obejrzeć na wystawie w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym w Bydgoszczy, w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4, na szkolnej stronie Facebook.

Życzymy powodzenia w konkursie.

Organizatorzy:
M. Modrzyńska, M. Górska