Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do udziału w konkursie „Zimowy krajobraz”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym adresowanym do uczniów przebywających na leczeniu na oddziałach dziecięcych bydgoskich szpitali. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia i wielu artystycznych przeżyć.
1. Cele konkursu:
- Odwracanie uwagi dzieci od problemów związanych z chorobą i pobytem w szpitalu poprzez działalność plastyczną.
- Uwrażliwienie na piękno zimowego krajobrazu.
- Rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
- Doskonalenie sprawności manualnych i rozwijanie umiejętności wykorzystania różnorodnych technik plastycznych.
2. Regulamin konkursu:
- Konkurs kierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
- Zadaniem konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnie z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
- Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
- Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy 0
- klasy I- III
- klasy IV – VIII
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- Imię i nazwisko dziecka, wiek, klasę , nazwę oddziału.
- Do pracy należy dołączyć zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
4. Kryteria oceny:
- Staranne i pomysłowe wykonanie pracy.
- Zgodność pracy z tematem.
- Ciekawa forma ( technika, kompozycja, zastosowanie różnorodnych środków plastycznych).
5. Czas trwania konkursu: 13.01.2020– 08.02.2020 r.
6. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do organizatorów.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14.02.2020 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.

7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs.33.bydgoszcz.pl
8. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy: Bożena Gęborys, Justyna Rocławska, Małgorzata Ziętara