Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do udziału konkursie „Jesienny spacer po Bydgoszczy”

Cele konkursu:
1. Niwelowanie napięć związanych z chorobą i pobytem w szpitalu poprzez różnorodne techniki plastyczne.
2. Popularyzowanie miejsc w Bydgoszczy ciekawych kulturowo, przyrodniczo, architektonicznie i historycznie.
3. Uwrażliwianie uczestników na piękno zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
2. Uczestnicy wykonują dowolną techniką plastyczną, jedną indywidualną, płaską pracę w formacie A4 lub A3.
3. Prace oceniane będą w czterech grupach wiekowych:
- przedszkole
- klasy I –IV SP
- klasy V – VIII SP
- klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy,
- imię i nazwisko autora, wiek, klasę,
- nazwę oddziału,
- numer telefonu do kontaktu,
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 w Bydgoszczy.
5. Kryteria oceny:
- staranne i pomysłowe wykonanie pracy,
- samodzielność wykonania.
6. Czas trwania konkursu: od 07.10.2019 – 25.10.2019r.
7. Dla uczniów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie
internetowej szkoły do dnia 31.10.2019 r.
8. Prace należy dostarczyć do sekretariatu ZS nr 33 lub bezpośrednio do organizatorów konkursu.
9. Prace konkursowe przechodzą na własność organizatorów i będą zaprezentowane na wystawach pokonkursowych.


Organizatorzy konkursu: M. Górska, J. Michalak, M. Pawlak, M. Stamm Bossak