Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do ogólnopolskiego konkursu "Serce moim sprzymierzeńcem"

Nasza szkoła od wielu lat włącza się do obchodów Światowego Dnia Serca poprzez organizowanie imprez, konkursów, wystaw. W ten sposób pragniemy wpływać na świadomość dzieci i młodzieży, by dbały o swoje zdrowie od najmłodszych lat.
W tym roku zapraszamy uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci z wadami serca do udziału w konkursie plastycznym „Serce moim sprzymierzeńcem”.
Jak co roku nasze przedsięwzięcie patronatem objęła Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej.

Cele konkursu:
1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat zdrowego trybu życia.
2. Poszerzanie wiedzy na temat chorób serca i ich leczenia.
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
5. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół szpitalnych, sanatoryjnych i dzieci z wadami serca.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A- 4 lub A-3.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Kryteria wiekowe uczestników:
- dzieci w wieku przedszkolnym ( 3-6 lat)
- klasy I – III
- klasy IV – VIII
- klasy ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne
Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 5 prac.

5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa,
- nazwę i adres szkoły, nazwę oddziału
- numer telefonu kontaktowego
- zgodę rodzica/opiekuna ( załącznik - ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE_)

6. Czas trwania konkursu: od 16 września do 11 października 2019r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 18 października 2019r.
Lista laureatów będzie umieszczona na stronie internetowej szkoły.

8. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.
9. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl oraz wykorzystanie prac na wystawach organizowanych przez naszą szkołę.
Nadesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:

Zespół Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Curie - Skłodowskiej 4, 85-094 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)

Organizatorzy: mgr M. Sakowska, mgr B. Kocoń, mgr M. Modrzyńska