Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Zaproszenie do konkursu "Polska jesień nietypowo malowana."

      Cele konkursu:

 • Odwracanie uwagi uczniów od problemów związanych z pobytem w szpitalu poprzez działalność plastyczną.
 • Uwrażliwienie na piękno otaczającej i zmieniającej się przyrody.
 • Doskonalenie umiejętności manualnych oraz rozwijanie twórczej inwencji artystycznej poprzez łączenie różnorodnych technik i materiałów plastycznych.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów Zespołu Szkół nr 33 w Bydgoszczy.
 2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej w formacie A4 lub A3 techniką malowania – warunkiem koniecznym jest wykorzystanie różnego rodzaju narzędzi / przyborów/ przedmiotów z wyjątkiem pędzla.
 3. Prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:
 • klasy I – III SP,
 • klasy IV – VIII SP,
 • klasy ponadpodstawowe.
 1. Kryteria oceny:
 • ogólne wrażenie estetyczne,
 • oryginalność i pomysłowość,
 • samodzielność wykonania.
 1. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
 • imię i nazwisko dziecka, wiek, klasa, nazwa oddziału,
 • do pracy powinna być dołączona zgoda rodzica na udział dziecka w konkursie (załącznik -zgoda)
 1. Czas trwania konkursu: 23.09– 11.10. 2019 r.
 2. Prace należy złożyć w terminie do 11.10.2019 bezpośrednio do organizatorów  lub w pokoju nauczycielskim w WSD.
 3. Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły.
 4. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i wyróżnienia, o których zostaną poinformowani telefonicznie.

Życzymy powodzenia i dobrej zabawy.

Organizatorzy: K. Lewandowska, M. Modrzyńska, M. Krajniak