Konkursy i wystawy / Konkursy 2019/2020

powrót

Zaproszenie do konkursu „Kropka w książce, kropka na mapie, kropka w przyrodzie, koniec i kropka.”

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, przebywających na leczeniu w bydgoskich szpitalach do wzięcia udziału w szkolnym konkursie organizowanym przez Zespół Szkół nr 33.

Założenia konkursu:
- konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII szkoły podstawowej
Cele konkursu:
- zwrócenie uwagi uczniów na możliwości wykorzystania wiedzy zdobytej na lekcjach przyrody, biologii, geografii i języka polskiego w życiu codziennym
- wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, wzmocnienie poczucia własnej wartości.
Warunki konkursu:
- nauczyciele przyrody, geografii , biologii i języka polskiego przekażą zestawy z zadaniami dzieciom na poszczególnych oddziałach,
- zainteresowani uczniowie wykonują zadania z kart konkursowych w obecności nauczyciela,
- o kolejności zwycięskich miejsc decydować będzie ilość punktów zdobytych w zadaniach konkursowych,
Dla osób, które zdobędą najwięcej punktów przewidziane są nagrody.
Każda praca powinna zawierać:
- imię, nazwisko oraz adres domowy uczestnika,
- klasę oraz adres szkoły,
- nazwę oddziału i szpital.
Termin realizacji konkursu:
- konkurs realizowany będzie w dniach od 12 do 17.09.2019
- Wyłonienie zwycięzców nastąpi do dnia 20.09.2109r.

Życzymy samych trafnych rozwiązań!

Organizatorzy konkursu:
A. Matuszak, M. Fabrycka, I. Jeziorkowska