Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym "Bożonarodzeniowe upominki dla najbliższych".

Cele konkursu:
1. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
2. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.
3. Kształtowanie postaw prorodzinnych.
4. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie oraz samodzielne wykonanie pracy.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów leczących się w trzech bydgoskich szpitalach.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie przestrzennej pracy plastycznej tematycznie związanej ze    Świętami Bożego Narodzenia.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy I- III
- klasy IV – VI
- klasy VII- VIII SP i III gimnazjum
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- imię i nazwisko ucznia, klasa, szkoła,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33 ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE do pobrania
6. Czas trwania konkursu: od 15 listopada do 13 grudnia 2018r.
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 15 grudnia 2018 r., a lista laureatów zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
8. Wszystkie prace zostaną przekazane do Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mińskiej w Bydgoszczy.
9. O sposobie wręczenia nagród laureaci zostaną poinformowani telefonicznie.
10. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl

Dostrczone prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4, 85-094 Bydgoszcz tel. /52/ 345 28 17 (sekretariat - w godz. 8.00 – 15.00)


Organizatorzy: mgr B. Kocoń, mgr M. Sakowska, mgr M. Modrzyńska