Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Kim będę gdy dorosnę”

Cele konkursu:
1. Kształtowanie świadomości i aktywnej postawy dzieci i młodzieży wobec decyzji dotyczących wyboru zawodu.
2. Uświadamianie roli pracy w życiu człowieka.
3. Rozwijanie wyobraźni oraz inwencji twórczej dzieci i młodzieży poprzez poszukiwanie różnorodnych sposobów
łączenia materiałów plastycznych.
4. Umożliwienie dzieciom uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie.
Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33.
2. Uczestnicy wykonują jedną indywidualną, płaską pracę konkursową w formacie od A4 do A3.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Kryteria wiekowe uczestników:
- klasy I –III
- klasy IV – VI
- klasy VII-VIII i gimnazjum
- klasy ponadgimnazjalne
5. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- tytuł pracy
- imię i nazwisko autora, wiek, klasę
- nazwę oddziału
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych przez ZS nr 33
6. Kryteria oceny:
- staranność i oryginalność pracy
- samodzielne wykonanie
- ogólne wrażenie artystyczne
7. Czas trwania konkursu: od 06.05.2019 – 27.05.2019r.
8. Rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników na stronie internetowej szkoły nastąpi 30.05.2019r.
9. Prace należy przesłać, dostarczyć do sekretariatu szkoły lub do organizatorów konkursu.
Dla uczniów najciekawszych prac przewidziane są nagrody i dyplomy ufundowane przez organizatorów i Fundację Serce Dziecka.
10. Nagrodzone prace zaprezentowane zostaną na wystawie pokonkursowej na festynie z okazji Dnia Dziecka
11. Dostarczone prace przechodzą na własność organizatorów.
12. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone na oddziały.

Organizatorzy: mgr Małgorzata Sakowska, mgr Beata Kocoń, mgr Beata Deptuła