Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

ZAPROSZENIE do wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie plastycznym „Wiosna na wesoło

Cele konkursu:
1. Rozwijanie zainteresowań literaturą dziecięcą.
2. Uwrażliwienie na piękno budzącej się do życia przyrody.
3. Rozwijanie dziecięcej wyobraźni i aktywności twórczej.
4. Doskonalenie sprawności manualnych oraz rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnych technik plastycznych.


Regulamin konkursu:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkoły szpitalnej oraz innych bydgoskich szkół.
2. Jego przedmiotem jest indywidualne, samodzielne wykonanie płaskiej pracy będącej plastyczną interpretacją wiersza Jana Brzechwy „Nadejście wiosny” lub innego tematycznego utworu literackiego.
3. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną.
4. Zostaną ocenione w trzech kategoriach wiekowych:
- Klasa „O”
- klasy I – III
- klasy IV – VI
Z jednej klasy można przesłać maksymalnie 10 prac.
5. Jury oceniać będzie :
- zgodność tematyki pracy z treścią utworu literackiego,
- oryginalne, humorystyczne podejście do tematu,
- estetykę pracy.
6. Każda praca powinna zawierać następujące informacje:
- imię i nazwisko ucznia, klasę, szkołę,
- zgodę rodzica na udział dziecka w konkursie,ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE 
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego nauczyciela – opiekuna.
7. Czas trwania konkursu: od 05 kwietnia do 13 maja 2019r.
8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty 20 maja 2019 r., a lista laureatów umieszczona będzie na stronie internetowej szkoły 22    maja 2019 r.
9. Nagrody i dyplomy zostaną dostarczone laureatom do szkół macierzystych lub wysłane pocztą.
10. Nagrodzone prace zaprezentowane będą na wystawie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej – Curie 4.
11. Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie nazwisk laureatów na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl
12. Przesłane prace przechodzą na własność organizatorów.

Prace prosimy przekazać na adres:
Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej
ul. Skłodowskiej-Curie 4 85-094 Bydgoszcz tel.: 52 345 28 17
(sekretariat – w godz. 8.00 – 15.00)

Życzymy wielu artystycznych przeżyć i powodzenia w konkursie.

Organizatory: Beata Deptuła, Bożena Gęborys, Beata Kocoń