Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym pt. „Mój przyjaciel z książki”

1. Cele konkursu:
• Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
• Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.
• Rozbudzanie twórczej inwencji oraz plastycznej wyobraźni.
2. Regulamin konkursu:
• Konkurs kierowany jest do uczniów ZS nr 33 w Bydgoszczy.
• Zadaniem konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnie z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
• Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
- klasy 0 - III
- klasy IV – VI
- klasy VII - VIII oraz III gimnazjum
3. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
- zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych,ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE
- imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę oddziału,
- adres i numer telefonu kontaktowego ucznia,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna.
4. Czas trwania konkursu: 28.01.2019 – 22.02.2019 r.
5. Prace należy dostarczyć do sekretariatu szkoły lub bezpośrednio do organizatorów.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 27.02.2019 r. Autorzy najciekawszych prac otrzymają nagrody i dyplomy.
6. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs.33.bydgoszcz.pl
7. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w ZSiP nr 1 w Bydgoszczy.
8. Zgłoszone prace przechodzą na własność organizatorów.
Uczestnikom życzymy powodzenia i wielu artystycznych przeżyć.
Organizatorzy: Bożena Gęborys, Małgorzata Ziętara