Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do udziału w szkolnym konkursie plastycznym „Jesień w kolorze złocistym”

Cele konkursu:
1. Dążenie do uzyskania sukcesu poprzez uczestnictwo w konkursie tematycznym.
2. Kształtowanie poczucia estetyki i smaku artystycznego poprzez zachęcanie do starannego wykonywania prac plastycznych.
3. Rozwijanie umiejętności wykorzystania i łączenia różnorodnych technik i materiałów plastycznych.
4. Rozwijanie i doskonalenie sprawności manualnych.
5. Uwrażliwianie uczniów na piękno zmian otaczającej nas przyrody.

Regulamin konkursu:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów ZS nr 33.
2. Przedmiotem konkursu jest indywidualne i samodzielne wykonanie płaskiej pracy plastycznej, dowolną techniką w formacie A-4 lub A-3 przedstawiającej piękno zmian zachodzących w jesiennej przyrodzie.
3. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych:
- klasy 0 – III
- klasy IV – VIII
- klasy gimnazjalne.
4. Każda praca powinna zawierać :
- zgodę opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 ZGODA NA UDZIAŁ DZIECKA W KONKURSIE - do pobrania,
- imię i nazwisko ucznia, klasę, nazwę oddziału,
- imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna,
- numer telefonu kontaktowego ucznia.
5. Czas trwania konkursu: od 1 do 19 października 2018r.
6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 22 X 2018 r.
7. Lista laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej szkoły www.zs33.bydgoszcz.pl po zakończeniu konkursu.
8. Autorzy najciekawszych prac otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
9. Nagrodzone i wyróżnione prace będzie można obejrzeć na wystawie pokonkursowej w listopadzie w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy przy ul. Marii Curie-Skłodowskiej 4.

Prace prosimy dostarczać do sekretariatu ZS nr 33 w Bydgoszczy lub bezpośrednio do organizatorów.
Wszystkie prace biorące udział w konkursie, przechodzą na własność organizatorów.

Organizatorzy:
M. Górska, M. Michalak, M. Stamm-Bossak