Konkursy i wystawy / Konkursy 2018/2019

powrót

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie plastycznym pt. „Moje ulubione miejsce w Polsce”

Cele konkursu:
1. Kształtowanie postawy patriotycznej, przywiązania i miłości do Ojczyzny.
2. Rozwijanie zainteresowań historią, kulturą, przyrodą i tradycją Polski.
3. Rozwijanie umiejętności ekspresyjnego wyrażania własnych przeżyć.
4. Doskonalenie sprawności manualnych.

Warunki konkursu:
1. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży przebywającej na leczeniu w szpitalach i sanatoriach na terenie całej Polski i trwa 29.10-30.11.2018r.
2. Zadaniem konkursowym jest wykonanie płaskiej pracy plastycznej, zgodnej z tematem konkursu, w formacie A-4 lub A-3.
3. Indywidualnie wykonane prace będą oceniane w czterech kategoriach wiekowych:
    dzieci przedszkolne,
    uczniowie klas I-III,
    uczniowie klas IV-VI,
    uczniowie klas VII - gimnazjum.
4. Każda praca powinna zawierać następujące dane:
    imię, nazwisko, wiek i klasę ucznia,
    nazwę, adres i numer telefonu placówki,
    zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział dziecka w konkursie i przetwarzanie jego danych osobowych przez ZS nr 33 w celach konkursowych.
5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 04.12.2018 r. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody i dyplomy, które prześlemy pocztą.
6. Prace należy przesłać w terminie do 30.11.2018 r. na adres: Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy ul. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz, tel. /52/345 28 17. Prace można też dostarczyć osobiście do sekretariatu szkoły w godz. 8.00 -15.00.
7. Informacje o przebiegu i podsumowaniu konkursu będą zamieszczone na stronie internetowej naszej szkoły: www.zs33.bydgoszcz.pl
Wszystkie prace biorące udział w konkursie, przechodzą na własność organizatora.

Życzę powodzenia w konkursie.
Organizator: Iwona Górczyńska