Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Sprawozdanie z cyklu wystaw plastycznych

Jedną z form promocji szkoły są niewątpliwie artystyczne prace naszych podopiecznych. W tym celu zorganizowano cykl wystaw plastycznych, które oprócz reprezentowania naszej placówki w środowisku lokalnym tworzyły piękną scenografię podczas muzycznych spotkań w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Fundacji „Wiatrak”. Zdjęcia wykonanych prac stanowiły także materiał do przygotowania tematycznych prezentacji multimedialnych prezentowanych w/w instytucjach.
W całym roku szkolnym odbyły się następujące wystawy pt.:
- „Warszawska Syrena” 16/23.09.2018 r.
- „Bydgoszcz oczami dziecka” 7/21.10.2018 r.
- „Kolory jesieni” 21.10/4.11.2018 r.
- „Moja Mała Ojczyzna”, „Kolory jesieni” i „Z kart historii Niepodległej Polski” 4/18.11.2018 r.
- „Zimowy pejzaż” 10/17.02.2019 r.
- „Zwiastuny wiosny” 10/17/03 2019 r.
- „Wielkanocne zwyczaje” 14/28.04.2019 r.

Dzieci i młodzież w swojej artystycznej działalności wykorzystywały różnorodne techniki plastyczne, takie jak: papieroplastyka, rysunek, malarstwo oraz kolaż. Prace wykonywane były na oddziałach: Onkologii, Kliniki Psychiatrii Dziennej i Stacjonarnej, Chirurgii SU nr 1, oddziałach WS Dziecięcego oraz WS Zakaźnego na lekcjach plastyki, podczas zajęć artystycznych, na pozalekcyjnych zajęciach wychowawczych, a nawet w czasie projektów edukacyjnych. Jedną z wystaw tworzyły prace przesłane do naszej szkoły na konkurs związany z obchodami okrągłej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Do współpracy przyłączyli się także liczni nauczyciele, wśród nich: Beata Deptuła, Iwona Górczyńska, Beata Kocoń, Katarzyna Lewandowska, Sylwia Kamieńska, Ewa Konarska-Koźlak oraz Anna Wodzińska. Za ich pomoc i udział serdecznie dziękuję.

Honorata Glaza-Gulgowska