Uczestnicy imprezy związanej z obchodami Światowego Dnia Serca Czworonożni przyjaciele w Klinice Onkologii  w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 Dogoterapia  na Oddziale Neurologii w Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym Uczniowie podczas zajęć szkolnych o charakterze terapeutycznym.

Konkursy i wystawy /

powrót

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie angielsko-plastycznym pt. "Angielskie piktogramy"

Celem konkursu jest:
1. Promowanie pozytywnych wartości i postaw.
2. Rozwijanie inwencji twórczej, uzdolnień artystycznych i poczucia estetyki wykonywanych prac.
3. Rozwijanie zainteresowania językiem angielskim i ćwiczenie poprawności językowej.
4. Popularyzacja możliwości dzieci i młodzieży przewlekle chorej.

Regulamin konkursu:
1. Zadaniem konkursu jest wykonanie plakatu promującego pozytywne wartości lub postawy.
2. W górnej części plakatu powinien znaleźć się np. angielski idiom, cytat lub własne, wymyślone zdanie, np. "Genius is one percent inspiration,
ninety-nine percent perspiration." - Thomas Edison.
3. W dolnej części plakatu do każdego słowa, w miarę możliwości, powinien odnosić się jeden obrazek wykonany dowolną techniką.
4. Format pracy to A4 lub A3.
5. Konkurs adresowany jest do:
• uczniów klas IV-VI szkół podstawowych,
• uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz III gimnazjum
ze szkół szpitalnych i sanatoryjnych.
6. Prace konkursowe wraz z wypełnioną KARTĄ ZGŁOSZENIOWĄ (kliknij tutaj, aby pobrać) powinny być dostarczone na adres organizatora konkursu.
7. KARTA ZGŁOSZENIOWA musi zawierać PODPIS rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika pod zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
8. Prace biorące udział w konkursie pozostają własnością organizatorów.
9. Informacje o osobach nagrodzonych i wyróżnionych zamieszczone będą również na stronie internetowej – www.zs33.bydgoszcz.pl

Kryteria oceny pracy:
• Przy ocenianiu prac będą brane pod uwagę: pomysłowość, oryginalność, pracochłonność, zgodność z tematem, poprawność językowa i estetyka wykonanej pracy.
• Prace wraz z kartami zgłoszeniowymi należy dostarczyć w terminie
od 29 października 2018 r. do 14 grudnia 2019 roku do sekretariatu szkoły pod adres:
ul. M. Skłodowskiej-Curie 4,
85-094 Bydgoszcz.
• Zwycięzcy otrzymają dyplomy i nagrody.

Organizatorzy: Monika Musiał, Paweł Wysiński
– nauczyciele Zespołu Szkół nr 33 (szkoła szpitalna).